Vinnerne er:

Leon Feldt

Runar Sletten og Maiken Friberg

Kristin Furu Grande

Per Øystein Persen

Per Johansen

Berit P Johansen

Solfrid Karlsen

Karina Holstad

Sissel Norum

Anette J Mathisen

Trekning foretatt 9. februar. Vinnerne blir kontaktet.