Vinnere av julecupen i volleyball

Julecup i volleyball 2019_vinnerlag

Den tradisjonsrike julecupen i volleyball ble også i år arrangert i Herøyhallen.

Julecup i volleyball har vært en fast tradisjon i mange år i regi av Herøy Volley. Kristin Furu Grande opplyser at det deltok totalt 27 spillere som var fordelt på fem lag. 

Etter det vi kan se av tidligere julecuper er dette et oppmøte som arrangørene kan være rimelig fornøyd med.

Vinnerlaget bestod denne gangen av Laila F. Vold, Odin Dalen, Tora Skagen, Arne Pedersen og Torleiv Grønbech.

Foto: Kristin Furu Grande

Julecup i volleyball 2019_vinnerlag
Dette laget vant årets julecup i volleyball. Fra venstre: Laila Furu Vold, Odin Dalen, Tora Olsen Skagen, Arne Pedersen og Torleiv Grønbech.

Annonser