Ville ha ordfører på deltid

kommunestyret_vegar_og_elbj_afj
Høyre, Frp og Senterpartiet hadde et felles budsjettforslag som de la fram i kommunestyret tirsdag. Forslaget deres innebar blant annet ordfører i 70 prosent stilling og nedlegging av Herøyfjerdingen.
Men det var ikke bare den felles-borgerlige grupperingen som la fram budsjettforslag, Det gjorde nemlig også SV ved Kirsti Iversen og Arbeiderpartiet ved Ellinor Zahl.
 
Sistnevntes forslag fikk flertall, i og med at Arbeiderpartiet har rent flertall i kommunestyret. Dette forslaget finner du igjen i vedtaket som kom på trykk her tirsdag.
 
SV\'s forslag fikk kun partiets ene stemme og innebar blant annet at man reduserte stillingen som informasjonsmedarbeider (Herøyfjerdingen) fra 2012.
 
Tjener penger
Ingen av de som la fram forslag om redusering eller nedlegging av Herøyfjerdingen hadde fått med seg at Herøyfjerdingen tjener penger, og dermed ikke utgjør noen betydelig utgiftspost i budsjettet.
 
 Det fellesborgerlige forslaget hadde en lang kuttliste. I tillegg til at de tre partiene ville ha ordføreren ned i en 70 prosents stilling og nedlegging av Herøyfjerdingen forslo partiene blant annet følgende:
 
Kuttliste
- Eiendomsskatten holdes på fire promille (ikke seks slik som vedtatt)
- Salg av Engan ferjekai
- Salg av den gamle delen av kommunehuset
- Salg av legeskyssbåten "Herøygutten" og kaia
- Salg av kommunalt kai på Flostad
- Total stans i arbeidet med Hestøya Næringspark
- Fjerning av all møtegodtgjørelse
- sommerstengt skolefritidsordning (samlokalisering med barnehagen)
- Redusjon i vaktmesterstillingene
- Reduksjon i porto-utgifter ved at skole-elever brukes til distribusjon av papirer til folkevalgte.
 
 SV gikk inn for
- å beholde antall stillinger ved Herøy sentralskole
- strekke nedbalingen av kommunens lånegjeld over flere år
- Redusere ordførerstillingen fra 2012
- Spare 100.000 kroner på informasjon (Herøyfjerdingen)
 
Kirsti Iversen tok også til orde for at Herøydagan og Julemessa skulle fritas for å betale leie av Herøyhallen.
 
Til det siste svarte ordfører Jensen at Herøydagan og arrangørerene av julemessa kan søke om fritak til formannskapet.
 
Se framover
Det var gruppeleder Ellinor Zahl som la fram Arbeiderpartiets forslag, som ble vedtatt.
 
Ordfører Arnt Frode Jensen tok ordet for å mane til optimisme, etter disse mange forslagene om kutt.
 
- La oss se framover. Vi har kontroll på økonomien. Vi har gjennomført store omstillinger, men har kontroll.
 
Vi har en god skole, god eldreomsorg, kulturskole, idrettstilbud og til og med ferjetilbudet er godt - hvis bare ferjemateriellet hadde vært bedre.
 
Men - alt kan bli bedre.
 
Den største utforingen er nedgangen i befolkningstallet. Det er det budsjettet handler om og hvordan denne nedgangen skal håndteres, sa ordfører Jensen.
 
Positivt
Også Steinar Furu (Ap) tok ordet for å mane til optimisme.
 
- Jeg ser veldig lyst på 2010. Det jobbes godt med å få til økt bosetting og vi vet at det blir økt sysselsetting. Det skapes arbeidsplasser også i Husvær, sa Furu blant annet.
 
"Ulovlige" forslag
Rådmann Roy Skogsholm tok ordet for å påpeke følgende:
 
- Jeg må gripe inn når forslag som fremmes ikke er lovlige. VI kan ikke selge "Herøyhutten" fordi vi har krav fra Helgelandssykehuset om kjøring av ambulansebåten.
 
Den kommunale kaia på Flostad an ikke selges. Den ene av ferjene skal ligge ved denne kai og vi forhandler for tiden med Statens veivesen om dette.
 
VI har søkt om midler til næringsparken på Hestøya og kan ikke stanse den prosessen.
 
Sommerstengt SFO er allerede gjennomført i kommunen. Vi kan heller ikke forenge tilbakebetalingen av lånegjelda.  Vi har bundet alle lån på tre år.
 
Salg av det gamle rådhuset er ikke lovlig. Vi må rive det på grunn av krav til parkeringsplasser, sa rådmannen i rekken av forslag han mente ikke var lovlige å vedta.
 
 
kommunestyret_vegar_og_elbj_afj
Vegar Dalen (t.v.) foreslo på vegna av Frp, H og Sp at ordførerstillingen skulle reduseres til 70 prosent. Ordfører Jensen og varaordfører Elbjørg Larsen sittende.
kommunestyret_ellinor_zahl
Ellionor Zahl la fram Arbeiderpartiets forslag til budsjett som ble vedtatt.
kommunestyret_votering
De borgerlige partiene (med ryggen til kamera) stemmer mot Arbeiderpartiets forslag, men kommer i mindretall.

Annonser