Ville ha ny stilling i skolen

kommunestyret_stemmer
Herøy kommunestyre støttet ikke forslaget fra Jan Berglund (SV) om at rådmannen skulle innarbeide en ny stilling i skolen. Vedtaket sier i stedet at rådmannen skal vurdere det.
Sak 21/09 - EVALUERING - ENDRING AV SKOLESTRUKTUREN

Debatten:

Jan Berglund: - Regjeringa har sagt at vi skal øke lærertettheten. Men så gjør vi det motsatte. Det rimer ikke i mine ører, sa Jan Berglund blant annet.

Han sa også at det er et problem at ikke pengene kommer fram etter at regjeringa har bevilget dem, så lenge midlene ikke er øremerket.

Berglund kom med endringsforslag om at rådmannen skal innarbeide et nytt årsverk i budsjettet.

Vegard Dalen benyttet anledningen til å slenge litt kritikk til SV og regjeringen.

Hvorpå Berglund uttalte a dette var et problem samme hvem som satt i regjering, Frp eller SV.

Da reiste Vegard Dalen seg om kom med uttalelsen som, så langt, høstet møtets lengste latter:

- Jeg ber om å få protokollført at Berglund mener at det ikke ville vært noen forskjell om det var Frp eller SV som regjerte!

Roy Skogsholm: Fra administrasjonen vil det bli satt igang en utredning om SFO. Vi bruker i år 23.509 kroner, mens sammenlgnbare kommuner bruker bare en fjerdedel av dette. Ellers ligger vi på samme nivå til skole som sammenliknbare kommuner.

Rådmannen la til at renta er på vei oppover igjen.

Vedtak:

1) Kommunestyret tar evalueringsrapporten til etterretning. (enstemmig)

2) Kommunestyret ber rådmannen vurdere å beholde ett årsverk av den foreslåtte reduksjonen på 1.3 årsverk i forbindelse med revidering av budsjettet for 2009 og ved behandling av økonomiplanrammene i juni. (mot sju stemmer)

Jan Berglunds forslag fikk tre stemmer.
kommunestyret_stemmer

Annonser