Vil vite om sommerjobber

barne_og_ungdomsraadet
Herøy Barne- og Ungdomsråd anmoder bedriftene i kommunen om å melde inn ledige sommerjobber til rådet. Tanken er at tilbudene skal bli bedre kjent og dermed lettere tilgjengelig for ungdom.
Det var i Barne- og Ungdomsrådets nylig avholdte møte torsdag 10. juni at dette enstemmige vedtaket ble fattet.
 
Samtidig ber rådet om at dette blir gjort kjent for bedriftene i kommunen.
 
Har din bedrift ledig sommerjobb kan du melde dette ved å ringe til leder i Barne- og Ungdomsrådet Helene Heggheim på
 
telefon 90 27 47 84 eller
e-post: helene_935@hotmail.com
 
Herøyfjerdingen har egen spalte for ledige stillinger i Herøy (øverst på forsiden). 
 
Her kan både kommunen og næringslivet melde om ledige stillinger.
 
Vi oppfordrer alle til å benytte seg av dette og selvsagt også melde ledige sommerjobber til Barne og Ungdomsrådet.
barne_og_ungdomsraadet
Herøy Barne- og Ungdomsråd består av fra venstre Egil Johansen, Arben Holstad, leder Helene Heggheim og nestleder Espen Bakkelid. Dessuten er Britt Iversen med i rådet.

Annonser