Vil tilby gratis hus til politibetjent

12_arnt_frode_jensen
Herøy og Dønna kommuner vil tilby gratis bolig til politifolk som vil bekle den ledige stillingen ved lensmannskontoret i Herøy og Dønna. Det er en av konklusjonene etter møtet i politirådet i dag.
- Vi har drøftet flere episoder enn den som er omtalt i avisene, og ser at manglende tilstedeværelse fra politiets side har å gjøre med bemanningen ved kontoret.
 
Vakanse
Selv etter flere utlysninger har det ikke lykkes lensmannen å få besatt den ledige betjentstillingen for Herøy og Dønna.
 
- Stillingen har stått i vakanse lenge og Herøy og Dønna kommuner ser seg nå nødt til å komme med virkemidler for om mulig få noen til denne stillingen, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.
 
Gratis hus
Og virkemiddelet er å stille gratis hus til disposisjon for betjenten, enten vedkommende vil bosette seg i Dønna eller i Herøy.
 
- VI har ellers snakket om politiets tilstedeværelse og er enige om at når folk ringer om slike episoder som omtalt i det siste (se ”Relaterte saker”) så må politiet komme.
 
Men vi er nødt til å få på plass en betjent i den ledige stillingen, avslutter ordfører Arnt Frode Jensen.
 
Politirådet for Herøy og Dønna møttes i dag på formannskapssalen i rådhuset i Herøy.
12_arnt_frode_jensen
Ordfører Arnt Frode Jensen i Herøy og dønnaordføreren vil tilby gratis bolig for å få folk til den ledige lensmannsbetjent-stillingen.

Annonser