Vil støtte næringsmøter

naeringsforeninga_sigrid_01
Rådmannen foreslår at kommunen bevilger 5000 kroner i støtte til avvikling av lunsjmøter i Herøy næringsforening. Foreningen er den mest aktive næringsforeningen i hele HALD-området og har klart å mobilisere store deler av næringslivet til møter om viktige næringssaker.
Ofte er politisk og administrativ ledelse i kommunen til stede i møte. På denne måten er møtene også svært nyttig for kommunen.
 
Gründerkommune 
Herøy er en god gründerkommune og det er viktig å skape en god samhandlingsarena for næringsaktørene, skriver rådmann Roy Skogsholm i sin innstilling til formannskapets møte 8. september.
 
Svært viktig 
”I dette er lunsjmøtene et svært viktig element.
 
Jeg finner det derfor riktig at kommunen støtter dette tiltaket gjennom en bevilgning fra næringsfondet til formålet”, skriver rådmannen som innstiller på å støtte avviklingen av møtene med 5000 kroner.
 
Støtten har bakgrunn i et brev fra Herøy næringsforening hvor foreningen søker om støtte.
naeringsforeninga_sigrid_01
Herøy næringsforening er den mest aktive næringsforening i HALD-området og har godt oppmøte. Her fra møtet i mars.

Annonser