Til formannskapets møte onsdag 30. august innstiller rådmannen på å selge boligen til Trine og Svein Olav Heggheim.

Det har vært laber interesse for å gi bud på eiendommen etter at formannskapet 23. februar vedtok å selge boligen til høystbydende over takst. Tilbudet fra Heggheim på 875.000 kroner er under takst, men rådmannen går likevel inn for salg.

Dette skyldes ikke minst fordi kjøperen er en stor familie som vil bosette seg fast i kommunen. Det er dessuten nødvendig med en god del utbedring av boligen, noe Heggheim kalkulerer til rundt 300.000 kroner.

I formannskapet 23. februar vedtok politikerne at rådmannen skulle avvikle det pågående renoveringsarbeidet som har pågått. Den gamle legeboligen inneholder to bo-enheter.