Vil øke bosettingen

jan_b
Kommunestyret vedtok i dag kommunedelplanen for økt bosetting. Hovedmålet lyder slik: For å oppnå økt bosetting skal det satses på gode trivsels-, arbeids- og botilbud.
Representanten Jan Berglund (SV) syntes foreslaget til vedtak i stor består av utsagn og lite konkrete tiltak.

Han ba administrasjonen se på dette og omforme dette til tiltak.

Gruppa som har jobbet med å foreslå mål og tiltak har blant annet bestått av varaordfører Elbjørg Larsen. Hun sa blant annet at det har vært vanskelig å tenke spesifikke tiltak.

Ved votering foreslo Kjell Inge Jakobsen på vegne av Frp å endre første punkt i tiltakene. Dermed ble kommunestyrets vedtak slik:

Hovedmål: For å oppnå økt bosetting skal det satses på gode trivsels-, arbeids- og botilbud.

Delmål Delmål: Herøy kommune skal arbeide for at: FLERE SKAL BO I HERØY

Tiltak Disse tiltakene må innarbeides i planen:

• Bosetting av arbeidskraft til industrien i Herøy • Boligselskap • Billige og attraktive tomter • Tilrettelagt arbeidspendling • Gode kommunikasjoner • Varierte arbeidsplasser • Herøypakken • Merkevarebygging • Leve det ”Gode liv”. • Kretsutvikling • Gründerånden • Kultur og fritidstilbud
jan_b
Jan Berglund (SV) syntes tiltakene i stor grad består av utsagn og ba rådmannen omforme vedtaket.

Annonser