Vil klima-endringene skade Marine Harvest?

lego_9
9. klasse ved Herøy sentralskole har til helgens First Lego League i Sandnessjøen bestemt seg for å finne ut hvordan klimaendringen virker inn på laksen i merdene i Herøy. Lakse-ekspert Ragnar Sjåvik er hyret inn som ekspert.
- Jeg opplever at elevene er veldig interesserte i temaet og at de også syns det er artig å få besøk utenfra.

Nå skal det bli spennende å jobbe med hvordan havtemperaturene vil påvirkninge oppdrettsnæringa, i utgangspunktet Marine Harvest.

Det forteller en spent laksegründer Ragnar Sjåvik til Herøyfjerdingen. Han var en av de tre som først fikk oppdretts-konsesjon for laks i Herøy i 1973.

Det skulle bli starten på et oppdrettseventyr uten like.

Klimaendringer Men verden står midt oppe i et annet eventyr, med negativt fortegn: Den globale oppvarmingen fører raskt til klimaendringer på kloden.

Hvordan vil dette påvirke temperaturen i havet og vekstmulighetene for smolten - den som etter hvert blir til laks?  

Og ikke minst - hvordan vil dette virke inn på sykdomsutviklingen til laksen. VI vet jo at en havtemperatur på 14 - 16 grader er mest gunstig for smolten som skal vokse?

Men mange laksesykdommer er relatert til havtemperatur, så dette kan bli svært spennende å jobbe med, forteller en interessert Ragnar Sjåvik.

Entusiasmen smitter  Og vi kan lett se hvordan hans kunnskaper og entusiasme smitter over på elevene.

Kan elevene få hjelp til å finne svar å disse spørsmålene vil de være mye nærmere en god plasserng i lørdagens First Lego Legaue i STamneshallen i Sandnessjøen.

Har skal 9. klassen ved sentralskolen både konkurrere med 7. og 8. klassingene ved egen skole og til sammen 13 andre skoler i HALD-kommunene.

Forskningsoppgaven er teoridelen i 9. klassens bidrag til Lego League lørdag. Alle klasser som deltar må dessuten ha en underholdsningsgruppe, en showgruppe i tillegg til selve robotgruppa.

Sistnevnte gruppe skal bygge en lego-robot og med denne utføre en rekke såkalte oppdrag på et spesielt bord.

Forskningsoppgaven går ut på at elevene skal undersøke hvordan klimaet påvirker deres eget nærområde.

Oppgaven "Diskuter de forskjellige måtene klimaet virker inn på ditt nærområde og livet ditt der. Identifiser et klimaproblem og sjekk ut løsninger.

Studer tilgjenelig klimadata/informasjon for ditt område som er aktuelt for det klimaproblemet du velger å fordype deg i. Vurder å snakke med eksperter som arbeider med eller er berør av klimaet hver dag. "

Slik lyder deler av teorioppgaven/forskeroppgaven som gruppa jobber med.

Gjennom en om lag 10 minutter lang datapresentasjon skal gruppe presentere hva de har kommet fram til på lørdag.

I oppgaven skriver elevene blant annet at temperaturen er den viktigste faktoren for biologiske prosesser.

De tar også for seg hva en temperaturforandring vil bety. VIl det bli raskere vekst for laksen i nord? Temperaturen vil nemlig stige med 1,5 til 2 grader de neste 50-100 årene.

Vil det bli for høye tempeperaturer i sør og vil villfisk endre sitt vandringsmønster?

Det kan bli spennende å se hva elevene finner ut, med god hjelp av Ragnar Sjåvik. Dermed blir dette også et glimrende eksempel på samarbeid skole og lokalmiljø.
lego_9
Ragnar Sjåvik omkranset av fra venstre Eline Jørgensen, Kamilla Opland, Britt Reinertsen Iversen , Aina Larsen ( sofaen til venstre) og Sigrid Berglund (i sofaen til høyre).

Annonser