Vil kjøpe Danielholmen

danielholmen
Herøy kommune ønsker å kjøpe Danielholmen på Sør-Herøy. I et brev til grunneier Anfred Aakerøy i Bugøynes skriver rådmann Roy Skogsholm at kommunen har stor interesse av området.
Herøy kommune er i gang med revisjon av kommuneplanen og revisjon av reguleringsplanen som omfatter Sør-Herøy.

I den anledning mener rådmannen at det er aktuelt å ta stilling til framtidig reguleringsform for blant annet Danielholmen.

Danielholmen har i dagens kommuneplan status som natur- og friluftsområde. I fjor ble det i regi av Herøy båtforening bygget molo ut til holmen. Her har det i løpet av fjorårets blitt bygget opp en fin båthavn.

"Det er vanskelig for meg å spå utfallet av kommuneplanprosessen. Det kan ende med fra den ene ytterligheten som regulert friluftsomrde/park med adgang for allmennheten eller som en annen ytterlighet utbyggingsområde for næring eller boliger", skriver rådmann Skogsholm i brevet til Aakerøy.

Og han legger til:

"Uansett er dette et sentralt område i utviklingen av Herøy sentrum. Kommunen har derfor stor interesse av å kjøpe området for å sikre en framtidig utvikling i området i forhold til de reguleringsformål som fastsettes uten at De som grunneier blir skadelidende", avslutter rådmannen.

Danielholmen ligger i Herøysundet, rett nord for sentalskolen og kirka. Området ble for et par år tilbake vurdert som mulig område for bygging av turistanlegg, gjerne i samlokalisering med et mulig "Elias-land".


Da konkluderte et utvalg med at området ved Risøy på Sør-Herøy var mest interessant til dette formålet.
danielholmen
Herøy kommune vil kjøpe Danielholmen.

Annonser