Et meget spennende prosjekt er under oppseiling i Herøy. Det siste året har nemlig kommunen ført samtaler med ledelsen i Helgeland Museum ved blant andre Hans Pedersen, om hvordan arbeidet med å bygge opp et oppdrettsmuseum i Herøy skal gripes an.

Tirsdag 7. november hadde kommunen og Helgeland Museum invitert to av oppdrettsgründerne fra tidlig på 70-tallet, Ragnar Sjåvik og Steinar Furu, til samtaler på kommunehuset.

Reiserlivsammenheng Ordfører Arnt Frode Jensen sier til Herøyfjerdingen at siden Herøy var blant de første som startet med oppdrett er det viktig å dokumentere denne delen av historien.

- Herøy er vel den kommunen med flest personer knyttet til oppdrettsnæringa fra tidlig 70-tall og framover. Vi vil undersøke om vi kan bygge noe som kan være interessant i reiseliv-sammenheng, sammen med Helgeland Museum, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

Foreløpig har ikke samtalene med Helgeland Museum ført til noen bestemt lokalisering, men det er klart at brygga i Karsvik på Sør-Herøy (øverste bilde) er et minst like godt alternativ som noen annen lokalitet.

Redskaper og multimedia Det var nemlig her oppdrettseventyret startet i 1973 med blant andre Ragnar Sjåvik, Steinar Furu, Olav Olsen og andre. Merdene sto i sjøen like utenfor.

Etter hvert så også andelslaget Herøy Lakseoppdrett dagens lys. Det er oppfølgeren Fjord Seafood som i dag eier dette bygget.

Et slikt museum skal kunne inneholde ulike redskaper som ble brukt i oppdrettsnæringas spede begynnelse og kanskje vise utviklinga fram til i dag.

- Det kan også være aktuelt å vise denne historien ved hjelp av multimedia som via bilder og lyd kan levendegjøre det hele, sier Jensen.

Han sier videre at han tror kommunen kommer til å sette av penger til dette forprosjektet på 2007-budsjettet.

Spennende pionértid Museumsbestyrer ved bygdesamlinga i Herøy, Børge Evensen, opplyser at Helgeland Museum har satt en mann på oppgaven med å utrede et slikt oppdrettsmuseum i Herøy.

- Vi må finne ut hva slags innhold et slikt museum skal ha og hvor det skal ligge. Det er dette Helgeland Museum har engasjert Marc Maure til å gjøre. Han har gjort en del slike oppgaver tidligere.

Min jobb blir å samle dokumentasjon, papirer, bilder og historier fra oppstartsfasen på 1970-tallet og fram til i dag. Pionértiden er kanskje den mest spennende av alt, mener Børge Evensen.