Vil ha kontakt med mulige boligbyggere

1_Stig_Neraas_boligbygging_01
Prosjektleder Stig Neraas i "Prosjekt Økt Bosetting" ber folk som har ønsker om eget hus om å ta kontakt med ham. - Kommunen har flere attraktive områder som er regulert for boligbygging, sier han.
- Herøy kommune vil gjennom prosjektet økt bosetting gjøre det vi kan for å hjelpe de som ønsker å bygge boliger eller leiligheter.
 
Komme raskt igang
For å raskt komme i gang ber vi de som har ønsker om eget hus ta kontakt.
 
Kommunen har flere attraktive områder som er regulert for boligbygging, sier prosjektleder Stig Neraas til Herøyfjerdingen.
 
Han legger til at det ofte kan være for dyrt for en familie å starte i et område med opparbeiding av veg, vann, kloakk. Men dersom flere som går sammen i et område så blir kanskje prisen akseptabel.
 
Ønsker oversikt over interesserte 
- Derfor er det viktig med en oversikt over personer som kan være interessert i å bygge i de ulike områdene. Et rimeligere alternativ kan være å bygge boliger med flere leiligheter.
 
For mange er dette en ideell løsning, en kan dele på utgifter, ha felles grillplass, lekeplass og så videre. Her har vi fått konkrete tilbud på rimelige boliger i attraktive områder.
 
Som du måtte ønske
I sentrum, nært sjø og alt dere måtte ønske, forteller Stig Neraas.
 
Personer som er interessert i å bygge eget hus, kjøpe leilighet eller kanskje har tomter for salg bes om å ta kontakt med
"Prosjektet Økt Bosetting" ved Stig Neraas på
e-post stig.neraas@heroy-no.kommune.no,
eller telefon 750 68 011.
1_Stig_Neraas_boligbygging_01
Her viser Stig Neraas fram et attraktivt område i Åsen i Silvalen hvor det skal bygges boliger med fire leiligheter. - Plassering av bolig, antall rom, kjøkken og mer blir som kjøper ønsker, sier han.

Annonser