Vil ha hentetjeneste for eldre

anne_lise
Anne Lise Gjengaar (Ap) reiste i en interpellasjon i dagens kommunestyre spørsmål om det er mulig å få opprettet en hente/bringe-tjeneste for beboerne på omsorgssenteret i samarbeid med Herøy ASVO.
Anne Lise Gjengaar viste blant annet til hovedmålet med eldrebussen, nemlig at eldre og uføre skulle kunne benytte den, noe som i liten grad er blitt gjort.

Nå har kommunen fått et flott omsorgssenter med de fasiliteter som trengs og er et godt tilbud for de som bor der. Deriblant en stor aktivitetsstue som med fordel kan benyttes av flere.

Vi vet at det er mange som bor alene hjemme og kan trenge et stimulerende tiltak, men som ikke ser seg i stand til å komme seg til omsorgssenteret på egen hånd.

Det er bevisst at aktivitet og stimuli er med på å redusere innleggelse på institusjoner.

Mitt spørsmål er:
Er det mulig å få opprett en hente/bringe-tjeneste i samarbeid med ASVO, for eksemepl en til to ganger i uka?

Helse-, Sosial- og Omsorgsjef Siv Nilsen mente forslaget var godt og gjennomførbart.

- Men administrasjonen i kommunen må undersøke lovligheten av dette, så vi ikke kommer i konflikt med transportnæringen.

Hvis vi får dette til, er det et utrolig bra tilbud, mente Siv Nilsen.
anne_lise
Anne Lise Gjengaar ønsker en hente/bringe-tjeneste for eldre i regi av Herøy ASVO.
siv
Helse-, Sosial- og Omsorgsjef Siv Nilsen mente forslaget var godt og gjennomførbart.

Annonser