Vil ha folkeavstemming om kommunesammenslåing

formannskap_01
Under behandlingen av rammene for økonomiplanen for 2011 foreslo Vegar Dalen (Frp) i tirsdagens formannskapsmøte at kommunen skaffer offentlig finanisering til å utrede sammenslåing av HALD-kommunene eller en større gruppering av kommuner.
Forslaget fra Frp fikk bare partiets ene stemme i formannskapet. Forslaget kom som et tilleggforslag til rådmannens innstilling.
 
Beslutningsgrunnlag
Dette er forslaget fra Frp, som ventelig vil komme opp igjen når kommunestyret skal behandle samme sak 22. juni:
 
"Herøy kommune initierer og skaffer offentlig finanisering til å utrede et detaljert beslutningsgrunnlag for en folkeavstemming om kommunesammenslåing av HALD-kommunene alternativt en større sammenslutning av kommuner.
 
Utredningen må i særdeleshet omfatte samferdsel og gi et detaljert bilde av fordeler og ulemper for befolkningen i Herøy ved en eventuell sammenslåing i denne sammenheng skal sørøyene hensyntas i særdeleshet.
 
En sammenslåing av kommuner skal avgjøres av folket i folkeavstemming og en utredning skal gi grunnlag for at enkeltinnbyggere får et balansert og grundig beslutningsgrunnlag for sine personlige avgjørelse."
 
Vegar Dalen la til at han mente forslaget var dramatisk siden han personlig er imot kommunesammenslåing.
 
Ellinor Zahl (Ap) mente befolkningen i Herøy har sagt sitt om saka under en rekke folkemøter for noen år tilbake.
 
Vil være egen kommune
Hun viste til at flertallet av befolkningen da ønsket at Herøy skulle være egen kommune.
 
- Jeg tror innbyggerne er fornøyde med hvordan kommunen drives. Vi har gjort unna noen vanskelig valg, mens vi ser at nabokommuner fortsatt sliter. Blant annet med stadige debatter om skolenedleggelser, sa Zahl blant annet.
 
Heller ikke ordfører Arnt Frode Jensen tror befolkningen ønsker kommunesammenslåingen.
 
- Jeg blir ikke akkurat nedrent av folk som ønsker kommunesammenslåing, sa ordføreren blant annet.
 
Rådmann Roy Skogsholm ramset opp en rekke områder hvor kommunene samarbeider.
 
Må bremse
- Nå har Alstahaug kommune gitt beskjed om at vi må bremse litt på gå inn på nye områder. Kommunens organisasjon klarer ikke å bygge dette inn i sin egen organisasjon, sa rådmannen blant annet.
 
- Jeg er i tvil om hvor mye vi egentlig klarer å spare på dette. Økonomistyring er komplisert, sa rådmannen og la til at Herøy kommune kommer veldig negativt ut av det nye inntektssystemet.
 
- Systemet er ikke bra for oss som er små kommuner. Vi får en vel stor utfordring nå, etter å ha kuttet 19 stillinger på få år, må vi kutte nye fem-seks stillinger, sa rådmannen og spurte politikerne om man skulle høvle litt her og der eller se på hele tjenestetilbudet.
 
Politikerne kunne ikke gi noe endelig svar på det.
 
Vedtak:
I stedet for Vegar Dalen forslag til nytt punkt 4, var det Arbeiderpartiet som fikk gjennom sitt forslag som følger under som punkt 4.
 
1. I forhold til gjeldende økonomiplan legges foreløpig følgende til grunn for utarbeidelse av økonomiplanen for 2011-2014:
 
Nettorammen for enhetene reduseres med:
2.17 % i 2011
3.11 % i 2012
3.39 % i 2013
3.39 % i 2014
 
2. Alternativt skal alle ikke lovpålagte tjenester eller tjenester der tjenestenivået ligger over lovpålagt nivå vurderes fjernet eller reduseres betydelig før en foretar en generell nedskjæring av driften.
 
3. Rammene justeres med bakgrunn i forslag til statsbudsjett for 2011 som framlegges i oktober 2010.
 
4. Viser til tidligere vedtak i kommunestyret som innebærer at eiendomsskatten over tid skal avvikles. Kommunestyret ber rådmannen ta hensyn til dette ved utarbeidelse av budsjett 2011.
 
formannskap_01
Vegar Dalen (t.h.) fikk ikke formannskapet med på folkeavstemming om kommunesammenslåing.

Annonser