Vil ha felles forliksråd for Herøy og Dønna

politiraad_01
Politirådet i Dønna/Herøy ønsker å slå sammen forliksrådene i de to kommunene og sender nå saken til høring i de to forliksrådene. Politirådet hadde møte på Herøy rådhus torsdag 1. juli.
På møtet orienterte lensmann Edvard Børø om de mulighetene loven gir for kommunene til å slå sammen forliksrådene.
 
Det kreves imidlertid 2/3-dels flertall i kommunestyrene for å gjennomføre en slik sammenslåing.
 
Politirådet mener at det vil være mange fordeler med et sammenslått forliksråd innen samme lensmannsdistrikt.
 
Og besluttet 1. juli å sende saka ut på høring i forliksrådene.
 
Etter at høringsuttalelser foreligger tas saka opp til ny behandling i politirådet, som deretter fastlegger videre behandling av saken.
 
I politirådet møtte (se bildet fra venstre) rådmann i Dønna Tore Westin, varaordfører i Dønna Mona Olsen, lensmann Edvard Børø, rådmann i Herøy Roy Skogsholm, ruskonsulent Patrick Monoghan og herøyordfører Arnt Frode Jensen.
politiraad_01
Politirådet i Dønna/Herøy.

Annonser