Vil ha elgjakt i Herøy

elg
Fredag 20. juni skal Plan og Teknisk hovedutvalg i Herøy behandle en sak om jaktåpning av elg i kommunen. Rådmannen innstiller på at viltnemnda skal utarbeide lokal forskrift for slik jakt.
Det er Herøy grunneierlag som har tatt initiativ til at det nå kan åpnes for elgjakt i Herøy.

Streifdyr
I et brev til Herøy kommune fra 28. mars i år skriver grunneierlaget at det i mange år har vært streifdyr i kommunen.

"Men nå virker det som om elgen har slått seg til. Sist sommer var det en bestand på ni individer, medregnet to kalver som er født på Andøya.

Stedbundne
Herøy har små arealer og lite utmark hvor elgen kan stikke seg vekk. Det gjør at det fort oppstr konfrontasjoner mellom menneske og elg, noe vi allerede har sett eksempler på", skriver grunneierlaget.

Og fortsetter med at grunneierlaget ikke ønsker noen elgbestand i Herøy og foreslår at det åpnes for elgjakt på de bruks- og gårdsnummer som kommunen disponerer jaktretten på.

Tre - fire elg kan felles
I en vurdering skriver saksbehandler Trond Zahl at for å hindre en elgstamme i Herøy, bør avskytingen være rettet mot de dyrene som vil bli stedbundne. Det vil si dyr som har kalvet og kalver som er født på øya.

Saksbehandleren foreslår at det gis fellingstillatelse for tre til fire frie dyr. Det er den enkelte kommune som fastsetter forskrifter elgvald etter samme mal som rådyrvaldet.

Det har aldri tidligere vært elgjakt i Herøy, men de siste årene har det vært jakt på elg i nabokommunen Dønna.

(Foto: Heine de Leggerini)
elg
Det kan gå mot elgjakt i Herøy.

Annonser