Forutsetningen for at en slik kunstnerpris skal virke etter sin hensikt, er at det blir utarbeidet klare retningslinjer eller statutter for prisen/stipendiet. Det skriver saksbehandler Harry Nilssen.

Bakgrunnen for forslaget om en slik pris kommer fra Reidar Moursund som i et brev til ordfører Arnt Frode Jensen foreslår at:

"Herøy kommune skal dele ut et stipend eller en pris til en ungdom i Herøy som viser spesielt talent innen musikk, maling, tekstil, skriving eller annen kunst".

I brevet heter det videre at: "Prisen skal inspirere til kreativt arbeid, noe som kanskje senere vil bære frukter som kommunen og folk kan være stolte av".

Saksbehandler Harry Nilssen skriver i saksframstillingen til Hovedutvalg for Persontjenester at: "Av retningslinjene må det blant annet gå fram hvilke kunstarter som skal omfattes av prisen, hvor ofte og når den skal deles ut og hvem som skal foreta utdelingen".

Saksbehandleren skriver videre at en alternativ måte å løse saken på er å avsette et årlig beløp til stipend i budsjettet og at stipendiet utlyses og utdeles sammen med de øvrige kulturmidlene.

Innstillingen til mandagens møte går på sistnevnte måte, nemlig at stipendiet utlyses og utdeles sammen med de øvrige kulturmidlene.