Vil friste ungdom til landbruket

6_landbrukutdanning
4H Nordland inviterer ungdommer til kursserie våren og høsten 2011 for å vise mulighetene for utdanning og framtid i landbruket. Kurset retter seg mot ungdom fra 13 til 18 år og legges opp som tre helgesamlinger.
Første samling er i Bodø 25. – 27. februar: Programmet er slik: - Melkeproduksjon - Småskalamat - Skogbruk og hest i skog - Trearbeid - Økolandbruk - Bodin 4H-gård

Andre samling blir på Sortland 20. 22. mai: Program: - Lamming - Ullarbeid - Sortland videregående skole- Naturbruk - Grønt reiseliv – gårdsturisme

Tredje og siste samling er lagt til Vefsn 9. – 11. september: Programmet er da slik: - Mosjøen videregående skole – Marka og Hattfjelldal - Entreprenørskap - Rovvilt - Inn på tunet

Praktiske opplysninger Pris: Egenandel på 1000kr pr person. Betales før første samling. Hvis du er medlem i 4H kan du søke klubben din om støtte hvis du velger Grønn Framtid som prosjekt.

Reise: Du må selv bestille reise til og fra samlingene. Reis på billigste måte, Når du leverer kvitteringer for reisekostnadene og ditt kontonummer, så får du pengene for reisa tilbake fra 4H Nordland.

Overnatting: 4H-Nordland ordner med overnatting. Det kan være på hotell, flatseng eller ute. Du vil få beskjed hvis du må ha med sovepose eller sengetøy.

Mat: Du får mat på samlingene, mat på reise må du dekke selv. Gi beskjed ved påmelding hvis det er mat du ikke tåler.

Klær: På samlingene skal vi både være ute, inne og i fjøs. Følg med på værmeldingen for å se hvor mye/varme klær du må ta med.

Fri fra skolen: Samlingene vil foregå i helgene, men fredager vil også kunne bli brukt. Du får dokumentasjon på hva og hvor du har vært fra 4H-Nordland, og fraværet skal derfor regnes som gyldig.

Påmelding: For spørsmål ring 4H nordland ved Ingeborg Tangeraas på telefon 755 47847 eller 95 97 42 42. Oppgi navn, adresse, fødselsdato/år ved påmelding. Eller send e-post til ita@fmno.no

Hvis du er medlem i 4H må du melde deg på i medlemsregisteret, datoen du klikker inn på er 25.februar 2011

Det er begrenset antall plasser. Du får vite om du har fått plass etter søknadsfristen som er 2. februar.
6_landbrukutdanning
Under kurset vil du møte gårdbrukere og fagfolk som lærer deg om de vanligste husdyrene og hvordan man kan leve av gårdens ressurser.

Annonser