Vil endre på 17. mai-dagen

17
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Herøy sentralskole tar til orde for å endre på gjennomføringen av 17. maidagen i Herøy. Nå ønsker FAU synspunkter fra herøyfjerdingene.
FAU, ved Hilde Olsen og Tom Wennemo, har vært i dialog med sogneprest og kirkeverge om endringene som utvalget foreslår.

For endringene (forslaget) medfører blant annet at nasjonaldagen starter med gudstjeneste i Herøy kirke klokken 11. 00.

Dette er et forslag til endring som både vikarprest Kaare Stenseng og kirkeverge Bård Grønbech støtter fullt ut.

En time senere foreslår så FAU at 17.mai-toget starter fra Herøy bygdesamling eller kunstgressbanen. Toget skal så gå til Herøy omsorgssenter i Silvalen og tilbake til Herøyhallen.

Arrangementet i Herøyhallen starter så etter toget med aktiviteter for barna, bevertning, underholdning og tale for dagen.

- Ved å la toget gå fra det ene arrangementet til det andre, håper vi å få til et samlende hallarrangement som ikke trekker for langt ut i tid.

Positive sideeffekter vil være at toget starter og ender i omtrent samme område og at vi får gå litt lengre i tog, uttaler Hilde Olsen og Tom Wennemo til Herøyfjerdingen.

Som vanlig vil 10. trinn ta seg av hallarrangementet.

Overskuddet går til dekning av utgifter i forbindelse med skoleturen til Polen og Tyskland.

Nå ønsker FAU synspunkter på de foreslåtte endringene.

Og du kan ta kontakt enten via e-post eller på telefon: Hilde Olsen: hilde.olsen@heroy-no.kommune.no, telefon 750 58 750 Tom Wennemo: tom.wennemo@monet.no, telefon 400 65 318
17
FAU ved sentralskolen foreslår at 17. mai-toget skal starte etter gudstjenesten i Herøy kirke.

Annonser