Hovedmålet med møtet er at Nord universitet skal se på hvordan de kan jobbe for å øke rekrutteringen til læreryrket og lærerutdanningene.

Det blir gratis pizza og brus til alle.

Påmelding gjøres på denne lenken innen 21. februar 2023

Agenda for møtet:

 • Velkommen v / Studiesenter RKK Ytre Helgeland
 • Kommunene forteller om sine behov når det gjelder rekruttering til lærerstillinger og behov for utdanning nå og videre.
 • Kommunene legger frem insentiver kommunen kan tilby for å stimulere flere til å ta lærerutdanning/videreutdanning/fullføring av påbegynt utdanning.
 • Nord universitet presenterer seg og satsingen LæreriNord
 • Nye studietilbud fra høsten 2023
 • Meet and greet, pizza og brus – Nord universitet svarer på spørsmål

Kom gjerne på møtet hvis du:

 • Er elev i videregående skole og vurderer og ta høyere utdanning
 • Er vikar i skolen/barnehagen
 • Er medarbeidere i skolen som er ufaglært
 • Har familie og kanskje jobb, men har likevel lyst til å ta en utdanning
 • Er ansatt i kommunen og ønsker videreutdanning
 • Er leder eller rådgiver i skolen eller barnehagen
 • Er nysgjerrig og vil vite mer om læreryrkene

Vel møtt!