Vil du være støttekontakt/fritidskontakt?

heroey_kommunevaapen
Herøy kommune trenger støttekontakter til barn, unge og voksne med funksjonshemminger. Det er en morsom og viktig jobb, samtidig som du får nyttig arbeidserfaring og noe å putte på CVen.

VIL DU VÆRE STØTTEKONTAKT / FRITIDSKONTAKT ?   Herøy kommune trenger støttekontakter til barn, unge og voksne med funksjonshemminger.   Hva er en støttekontakt? En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. For på den måten å hjelpe han/henne til og bli mer trygg på seg selv, bedre å takle ulike livssituasjoner, samt å omgås andre mennesker i større grad.   Det å ha en støttekontakt gir en mer meningsfull fritid for vedkommende. Det er noe å se fram til, noe å støtte seg på. Et slikt initiativ kan hjelpe et annet menneske mer enn du kan forestille deg.   Hva gjør en støttekontakt?
En støttekontakt kan ta personen med på turer, komme på besøk hjemme, dra på biblioteket, på café, kino eller andre ulike arrangementer. Ordningen er fleksibel, og skal kunne tilrettelegges vedkommendes behov og ønsker.

 

Hvem kan bli støttekontakt?

·             En positiv og engasjert person over 18 år ·             Du har tid til å gi noe av deg selv til andre ·             Du er stabil og holder avtaler ·             Du kan avse noen timer i uken til noen som trenger deg ·             Du må ha førerkort   Det kreves ingen spesiell utdanning for å bli støttekontakt. Du må ha en interesse for å jobbe med andre mennesker og respekt for andre. Vi vil forsøke å matche deg og dine interesser med brukerens behov og ønsker.   Du vil få betalt etter gjeldende satser. Den du er støttekontakt for, må selv dekke egne utgifter mens han eller hun er sammen med deg, for eksempel mat, inngangspenger og transport. Du må også levere politiattest.   For nærmere opplysninger
Ta kontakt dersom du kan tenke deg å være støttekontakt. Det er en morsom og viktig jobb, samtidig som du får nyttig arbeidserfaring og noe å putte på CVen.   Koordinator for funksjonshemmede treffes på tlf: 750 68036 / 975 63 021 / 941 37 706  eller per mail: hilde.svelle@heroy-no.kommune.no  
heroey_kommunevaapen
Vil du bli støttekontakt/fritidskontakt?

Annonser