Det planlegges et engasjement på fire uker, hvorav tre uker som fisker på forskjellige driftstyper og en uke som produksjonsarbeider på fiskemottak.

Herøy kommune vil være fleksibel i sammensetningen av uker.

Ungdommer mellom 13 og 25 år kan søke på totalt 12 plasser. Ved mange søkere blir det utført loddtrekning. Ungdom bosatt i Herøy vil bli prioritert. 

Før oppstart vil det arrangeres et informasjonsmøte med fokus på sikkerhet.

Søknad fra ungdommer må inneholde navn, alder, telefonnummer, epost-adresse og informasjon hvis oppdeling av uker er nødvendig. Dersom en foresatt søker på vegne av ungdommen må foresatt ha med egen kontaktinformasjon på søknaden.

Ungdommen må registrere seg på fiskeridirektoratets ungdomsfiskeordning ved bekreftelse på plass.
Trykk her for å registrere deg.

Ungdommene som får plass, får tilskudd til utstyrspakke.

Send søknad til post@heroy-no.kommune.no

Kontaktperson: Nærings- og samfunnsutvikler Ronny Godhei Hansen
E-post: ronny.godhei.hansen@heroy-no.kommune.no

Trykk her for å lese artikkel fra Kystmagasinet der det kommer fram ordfører Elbjørg Larsen i Herøy kommune har vært en viktig pådriver for å få innlemmet fiskeindusrien på land i ungdomsfiskeordningen.

Når får jeg vite om jeg får sommerjobb gjennom Ungdomsfiske?

Etter at søknadsfristen har gått ut, vil vi så snart som mulig gå gjennom alle søknader og sende ut beskjed til de som får tilbud om sommerjobb. Alle som søker vil få en tilbakemelding på om de får tilbud om sommerjobb eller ikke. 

Hvordan søker jeg på sommerjobb gjennom ungdomsfiskeordningen i Herøy kommune?

Søknad fra ungdommer må inneholde navn, alder, telefonnummer, epost-adresse og informasjon hvis oppdeling av uker er nødvendig. Dersom en foresatt søker på vegne av ungdommen må foresatt ha med egen kontaktinformasjon på søknaden.

Ungdommen må registrere seg på fiskeridirektoratets ungdomsfiskeordning ved bekreftelse på plass.
Registrering ungdomsfiske

Hvordan ser programmet for Ungdomsfiske ut?

Hvis du skal delta i Ungdomsfiske er det en del formaliteter som må være i orden. De som får sommerjobb vil få veiledning slik at alle skjema og søknader til for eksempel fiskeridirektoratet blir sendt inn. 

Før selve fisket starter, vil alle ungdommene møte prosjektleder og fisker, og kanskje kommunens representant samt samarbeidspartnere i prosjektet som bidrar med kunnskap og opplæring. 

Det vil bli en dag med sikkerhetskurs og annen opplæring før fisket, det vil være en dag da alle ungdommene er samlet.

Oppmøte for fisket avtales med skipper. Båtene som er med er på omlag samme størrelse, men er rigget med ulike redskap. Både teiner, jukse, garn og line er aktuelle fiskeredskap, og målet er at alle deltakerne skal få prøve alle redskapene samt en uke på land på fiskemottaket. 

Båten vil gå ut til fisket på morgen, og komme inn igjen på ettermiddag / kveld. Deler av arbeidet består av å vedlikeholde, reparere eller egne fiskeredskapen. 

Skipperen er sjefen ombord, og vil veilede dere både når dere skal fiske, og når dere skal ta vare på og levere fangsten. Lytt til deres erfaringer, og husk alltid å ha fokus på sikkerhet ombord. 

Lønna er det dere får for fangsten dere leverer. Det betyr at det vil variere fra dag til dag, og fra båt til båt, ut fra hvor mye fisk og hvilket fiskeslag dere får. 

Ungdomsfiske er en opplevelse med mye lærdom. Alle som deltar vil få en attest på gjennomført opplæring og arbeid.