Vil beholde "tennabussen"

tennabuss
I forslaget til nye bussruter for Herøy etter nedleggingen av de tre skolene på Seløy, Øksningan og Husvær er bussen fra Tenna om morgenen tatt ut. Dette har det kommet reaksjoner på og ordfører Arnt Frode Jensen vil ta saka opp med fylket.
- Vi står overfor en problemstilling hvor man tar fra folk et busstilbud man har hatt over lang tid. Da er vi over på hvilket kommunikasjonstilbud vi skal ha.

Derfor vil jeg be om et møte med fylkeskommunen for å drøfte muligheten av å få beholde tilbudet, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.

Skoleskyssrute Denne morgenturen med bussen, som korresponderer med hurtigbåten til Sandnessjøen, er egentlig en skoleskyssrute, som også andre får benytte.


Ordføreren sier at han er kjent med at administrasjonen i Herøy kommune har jobbet med å forbedre skoleskyssen etter at skolestrukturen blir endret fra høsten av.

I den forbindelse har også administrasjonen lagt opp til høringsrunder på dette.

Dessverre er en av konsekvensene at vi mister busstilbudet på Tenna. Den bussruta som korresponderer med hurtigbåten om morgenen.

Politisk behandling - Jeg kommer til å legge opp til en politisk behandling av saka i formannskapet, slik at jeg har formannskapet i ryggen.

Vårt utgangspunkt er at busstilbudet fra Tenna som korresponderer med hurtigbåten skal bestå, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

Både ordføreren og Herøyfjerdingen har mottatt henvendelser på nettopp dette bortfallet av buss fra Tenna.
tennabuss
Kommunen ønsker at bussen fortsatt skal passere Tennsundbrua.
afj2_03
- Utgangspunktet er at dette busstilbudet skal bestå, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser