Vil beholde permitterte innflyttere

4_tiltak_bosetting
Herøy kommune vil verksette tiltak for å beholde de permitterte arbeiderne ved Marine Harvest som ønsker å bli i Herøy. I disse dager går permitteringsvarslene ut og i dag var prosjektleder Stig Neraas i ”Økt Bosetting” på besøk på Marine Harvest for å informere om hva kommunen kan tilby.
Flere av de permitterte ved Marine Harvest ønsker å slå seg til ro i Herøy.
 
Dersom disse må annet sted for å finne arbeid den tiden de er permitterte, er det slett ikke sikkert de kommer tilbake.
 
Promoteres i Herøyfjerdingen
- Derfor er det både i de permittertes og kommunens interesse at vi prøver å finne et tilbud til de som spesielt ønsker å være her.
 
En del av disse er familiefolk og vil slå seg til ro i Herøy, sier Stig Neraas til Herøyfjerdingen.
 
Det kanskje mest offensive tiltaket er å legge ut bilde og navn med informasjon om kvalifikasjoner til den enkelte på Herøyfjerdingen.
 
Mye høy kompetanse
- Det er veldig mye høy og ulik kompetanse hos disse som nå blir permitterte. Kanskje er det behov for deres kompetanse i nærområdet i en periode.
 
Ved å legge ut denne informasjonen på Herøyfjerdingen kan vi markedsføre disse personene og hjelpe til at de kan finne midlertidig arbeid i Herøy mens de er permitterte, sier Stig Neraas.
 
Herøyfjerdingen kommer tilbake med mer informasjon når dette blir aktuelt.
 
Norsk-kurs
Han har imidlertid flere tiltak han vil sette i verk for å gi tilbud til de permitterte som vil bli i Herøy.
 
Fra 1. desember starter et norsk-kurs som både er åpent for alle og gratis i tiden permitteringen på Marine Harvest varer. Kurset kjøres i regi av Herøy Voksenopplæring.
 
Gründerkurs
Enda et tiltak for de permitterte er kurs i bedrifts-etablering.
- Dette blir et gründerkurs for innvandrere, etter noen lunde samme mal som ”Ungt entreprenørskap”.
 
Hensikten er at folk skal få idéer om hvilke behov for bedrifter vi har i Herøy. Her vil kursdeltakerne lære å starte, drive og avslutte en bedrift, på samme måte en elevbedrift, sier Neraas.
 
Åpent for innvandrere
Sistnevnte kurs vil være åpent for alle innvandrere.
 
- Kanskje kan innvandrere som allerede er i gang med en bedriftsetablering bli med og lære videre til kursdeltakerne, avslutter Stig Neraas.
 
 
4_tiltak_bosetting
Prosjektleder Stig Neraas i "Økt Bosetting" vil informere de permitterte om hva Herøy kommune kan tilby de som ikke vil forlate Herøy på leting etter arbeid i permisjonstiden.

Annonser