- Det hører ikke hjemme noen steder at vi skal ha et så dårlig hurtigbåt-tilbud som vi har i dag. Derfor er dette møtet fryktelig viktig for oss. Det sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingens nettutgave.

Ikke fulgt opp eget vedtak - Dagens hurtigbåt-tilbud er ikke tilpasset de nye kommunikasjonsløsningene og fylkestinget har også vedtatt at en slik tilpasning skal foretas. Dette går blant annet på at persontrafikken til og fra Sandnessjøen skal skje med hurtigbåt. Så har ikke skjedd. Fylket har dermed ikke oppfylt sitt eget vedtak, sier Jensen videre.

- Hvis vi ser til nabokommunen i nord Dønna, så har de et mye bedre hurtigbåt-tilbud som Nordland Fylkeskommune betaler. Det samme gjelder vår nabo i sør, Vega, sier Jensen videre som mener Nordland Fylkeskommune må vurdere bruken av penger.

- Hører ikke hjemme noen steder - Fylkeskommunen må vurdere om den bruker sine ressurser på en god nok måte. Og da må fylkeskommunen se på hele tilbudet til disse kommunene. Herøy er tross alt størst av kommunene Vega, Dønna og Herøy. Det hører derfor ikke hjemme noen steder at vi skal ha et så dårlig hurtigbåt-tilbud som vi har i dag, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

Det er Herøy kommune som har bedt Nordland Fylkeskommune om at det må arbeides for å finne et framtidsrettet hurtigbåt-tilbud for kommunen.

Torsdag 31. august skulle det opprinnelig vært avholdt innledende møte mellom Nordland Fylkeskommune og de tre kommunene Alstahaug, Vega og Herøy. Nå er møtet utsatt til 19. september på fylkeshuset i Bodø.