Jon-Halvdan er mobbeombud for Troms og Finnmark og hører derfor ikke naturlig til vårt område, men samarbeider godt med mobbeombudet for Nordland. I og med at han også er utflyttet herøyfjerding og blant annet har sin mor på Herøy passet det nok også godt at han kunne ta oppdraget.

Jon-Halvdan har lang erfaring fra skoleverket, både som lærer og rektor, men har de siste seks årene arbeidet som mobbeombud.

Han startet temakvelden med å understreke at alle har ansvar for å bidra til et trygt og godt barnehage-, skole- og oppvekstmiljø.

- Skal man lykkes med å gi barn og ungdom et godt oppvekstmiljø så er vi nødt til å ta et kollektivt ansvar. Det er ikke bare skolen, barnehagen eller du selv som forelder som kan gjøre denne jobben. Det gamle forslitte ordspråket om at «Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn» er derfor sant, sa Lenning.

Gjennom et engasjerende foredrag orienterte Lenning om mobbeombudets rolle og gav oss mange råd om hvordan vi kunne forebygge at barn og unge opplever utenforskap og kommer skjevt ut. Han oppfordret oss til å ta tak i mobbing så tidlig som mulig, og ikke vente for å se om det går over. Jo lengre man venter jo vanskeligere kan det være å få gjort noe med det.

- Mange ungdommer forteller oss at de ikke sier fra om mobbing til lærer eller forelde fordi det da blir så mye styr. For å unngå dette styret så lar dem det være. Noen ganger kan det også være for at foreldre blir overivrig og hiver seg på telefonen til naboen eller den som har gjort det. Da har man ingen kontroll og da kan det ofte oppstå «snitching» eller represalier. Hvis dere er så heldig at dere har ungdommer som forteller dere om mobbing så er det viktig at dere prøver å puste godt med magen og er rolig, selv om du kjenner at det koker inni deg og du er skikkelig lei deg, sa Lenning.

Lenning var klar på at det er varierende kvalitet på det som gjøres av arbeid rundt mobbing, men understreket samtidig at det ikke er enkelt å finne riktig tilnærming.

Køddekurs
- Jeg mener i fullt alvor at man bør ha et slags køddekurs for barn og ungdom. Mange skjønner ikke hva kødding er og tror at det er det samme som å be om unnskyldning. Det er interessant å diskutere dette med unger fra de er 7-8 år. For at man skal kunne kødde med noen kreves det at man har en relasjon og kjenner noen godt. Gjør man ikke det må man være veldig forsiktig på grunn av at man ikke vet hvilken grense man trår over. Du vet ingenting om hva barn, ungdom og foreldre har i sin bagasje og da skal du være forsiktig. Dette må barn og ungdom lære, sa Lenning.

Lenning tok også et oppgjør med tidligere oppleste definisjoner på mobbing. Tidligere ble mobbing definert som aggressiv atferd som blir gjentatt over tid og har et ujevnt styrkeforhold. Nyere forskning viser imidlertid at man i noen tilfeller kan anse det som mobbing med en gang et barn føler seg utenfor i ei gruppe.

- Vi har en tendens til ofte å tenke at de må jo klare å ordne opp selv, men veldig ofte trengs det at vi som voksne er litt årvåkne, sa Lenning.

Han oppfordret alle voksne til å være litt nysgjerrige på det man ser i et oppvekstmiljø.

- Etter å ha bodd 35 år i Tromsø så vet jeg at det er ett fellesskap som du er garantert å komme inn i, og det møter vi ganske ofte. De tar imot deg med åpne armer og det er kriminalitet og rusfellesskapet. De står klar og det betyr bare at de som er der ikke har funnet noen annen plass som de føler at de hører til. Det eneste man kan gjøre med dette er å sørge for at det er et alternativ, sa Lenning.

Omnimodellen
Mobbeombud Jon-Halvdan Lenning orienterte om Omnimodellen som han har vært med å utvikle.  Dette er en veileder til forståelse og kunnskap i arbeidet med å gi barn og unge et trygt og godt oppvekstmiljø. Denne kan du lese mer om på nettstedet omnimodellen.no eller ved å se filmen nedenfor.