Viktig å følge smittevernreglene og teste seg i forbindelse med vinterferien

Vinterferie

Kriseledelsen i Herøy kommune ber folk om å være ekstra nøye med å følge smittevernreglene og teste seg i forbindelse med vinterferien.

Vinterferien er i gang og i den forbindelse blir det økt reisevirksomhet innenlands. Vi vil i den forbindelse oppfordre alle til å søke informasjon om hvilke forholdsregler og tiltaksnivå som gjelder for din bostedskommune samt den kommunen som du reiser til.

Alle som kommer fra kommuner med mye smitte anbefales å teste seg dag en og dag fem. Vi har generelt lav terskel i forhold til testing, og testene er gratis.

Trykk her for informasjon fra Regjeringen om hvordan vinterferien kan tilbringes i Norge.

Kriseledelsen i Herøy kommune

Annonser