Redaktør Morten Hofstad i Helgelands Blad innledet debatten med å ta et historisk tilbakeblikk på utviklingen av Norge som nasjon. Han pekte på at Norge på mange måter ikke ble en fullverdig nasjon og fikk troen på seg selv før etter OL på Lillehammer i 1994 da slagordet «Det er typisk norsk å være god» gjorde seg gjeldene. Dette slagordet ble for øvrig lansert av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland under en nyttårstale 1. januar 1992.

Slipp folk inn
Ali Husain som er flyktning fra Syria holdt et innlegg der han tok for seg kulturbegrepet og prøvde avmystifisere mange av de fordommene som mange har overfor muslimer. Han var opptatt av hvordan ulike kulturer kunne samhandle for å unngå konflikter. For å klare dette mener han at vi er nødt til å åpne dørene og slippe andre folk inn. Ali var opptatt av å få fram at folk er forskjellige og ikke kan dømmes ut fra hvilket land de kommer fra eller hvilken religion din tilhører.

På møtet var det mange nasjonaliteter samlet, men det er nok et tankekors at når det gjelder de norske så er det de samme som kommer hver gang.

- De som møtte opp er de samme som kommer hver gang vi arrangerer noe. Vi skulle heslt sett at det kom flere nye fjes, men det kan jo også være at møtet var lagt på ei ugunstig tid av året, sier Jelena Budesa i Herøy frivilligsentral.

Foto: Jelena Budesa