Vikarprest på Dønna

2doennapresten1
Dønna har nå fått en fast vikarprest. Leif Nordahl begynte i jobben i 16. august og skal i første omgang vikariere i tre måneder. Fordi det kan ta sin tid å finne en erstatter for Kaare Stenseng kan det hende Nordahl fortsetter ut over de tre månedene.
Dønna har nå fått en fast vikarprest. Leif Nordahl begynte i jobben i 16. august og skal i første omgang være her i tre måneder.
 
Hvordan situasjonen blir etter det er uklart enda, men vi ser ikke bort fra at Nordahl også fortsetter ut over de tre månedene, da det nødvendigvis må ta ei tid før ny fast prest på Dønna er tilsatt.
 
Leif Nordahl har en allsidig bakgrunn. Han er i slutten av 50-årene, gift og har to voksne døtre.
 
Nordahl jobbet som kateket i 3 og et halvt år i Helgerud i Bærum fra 1981 -1984. Her hadde de atskilligere større konfirmantkull enn det vi er vant med her hos oss.
 
Frikirka
Kullene lå vanligvis rundt 250 konfirmanter. Etter tida som kateket har Nordahl vært pastor i Frikirka hele 23 år.
 
I Frikirka har han også fungert som tilsynsmann i tre år. Denne stillingen kan sammenlignes med biskop/proste-funksjon i statskirka.
 
I denne tida har han også hatt lærervikariater i videregående skole, der han har undervist i religion. Han har også hatt et utenlandsopphold i Etiopia, der han underviste på en presteskole.
 
Yrkesfaglig veileder
Leif Nordahl er autorisert til ha samlivskurs, og har en allsidig bakgrunn som kursholder for par, grupper og andre grupperelasjoner.
 
I denne sammenhengen har han også fungert som yrkesfaglig veileder både for prester og andre.  
 
Dette er noe Leif brenner for og mener er svært interessant å jobbe med.
 
I 2006 flyttet han og familien tilbake til oslotraktene der han opprinnelig kommer fra. Han har fra 2007 og fram til nå jobbet som prestevikar i den norske kirke rundt om i landet.
 
Trives som prestevikar
Blant annet har han vært i Alta i halvannet år og nå sist et halvt år i Rødøy. Nordahl trives godt med å virke som prestevikar rundt omkring i landet fordi han blir kjent med mange nye spennende mennesker, og nye steder med mange ulike kulturer.
 
Leif Nordahl bor for tiden i Sandnessjøen og dagpendler til Dønna. På Dønna er han fast på kirkekontoret på tirsdager, og ellers etter behov.
 
Kirkeverge for Herøy og Dønna
Kirkeverge i Herøy, Bård Grønbech, er fra 15. juni kirkeverge også for Dønna i 40 prosent stilling.
 
Grønbech har kontordager på Dønna på tirsdager og ellers ved behov.
2doennapresten1
Leif Nordahl er vikarprest i Dønna.
2_baard
Bård Grønbech er fra 15. juli kirkeverge for både Herøy og Dønna.

Annonser