Frisklivsentralen skal tilby å koordinere lavterskeltilbud for personer som har økt risiko eller allerede har utfordringer eller sykdom som skyldes livsstil innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, samt områdene psykisk helse og risikofylt alkoholforbruk. Forebyggende lærings- og mestringstilbud i form av motiverende samtaler (MI), kurs og oppfølging skal tilbys og koordineres til brukere som trenger hjelp og veiledning innenfor disse områdene. Tilbud og aktiviteter skal foregå i samarbeid med både offentlige 
(fastleger og andre virksomheter i kommunen) og frivillige aktører.

Kommunens treningssenter er etablert i tilknytning til omsorgssenteret og vil fungere som arbeidsplass og inneholde 
kontorer for å drive frisklivsveiledning.

Arbeidsoppgaver

  • Ansvar for daglig drift og utvikling av frisklivsentralen.
  • Kommunalt treningssenter.
  • Ordinær fysioterapi.
  • Tilby brukerne opplevelser og et kvalitativt godt tjenestetilbud innen gjeldende rammer og lovverk.
  • Tverrfaglig samarbeid med de øvrige avdelingene, herunder oppgaver innenfor folkehelsearbeidet.

For å lese mer, samt søke på stillingen trykk her.