Viderefører landbruksavtale med Dønna

landbruksplan
Rådmannen i Herøy innstiller på å videreføre det etablerte samarbeidet om felles landbruksfor-valtning med Dønna kommune. Han mener kommunen ikke skal inngå i et regionalt landbrukskontor for HALD-kommunene.
I forbindelse med etableringen av HALD IKS ble det besluttet å utrede mulighetene for etablering av en felles landbruksforvaltning i de fire kommunene, Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Utredningen ble gjennomført av HALD IKS som engasjerte Bjørnar Bergh, Mo i Rana til å forestå utredningen.
 
Saksutredning:
Konsulent Bjørnar Bergh la fram sin utredning i månedsskifte oktober/november 2008 og i utredningen konkluderes det med at det er hensiktsmessig å etablere en felles landbruksfor-valtning for de fire kommunene, og at dette bør skje gjennom opprettelse av et regionalt landbrukskontor(RLK) for HALD-kommunene med Alstahaug kommune som verts-kommune. Det forutsettes fortsatt ”avdelingskontor” i Leirfjord og på Dønna.
 
I forbindelse med utredningen ble det gjennomført informasjonsmøter med representanter for bøndene i HALD-kommunene og alle ansatte ved landbrukskontorene for å informere om prosjektet samt få synspunkter på utforming av spørreundersøkelse.
 
I prosjektet ble det gjennomført en spørreundersøkelse med tre ulike målgrupper, ett skjema for bønder, ett for brukerne av kontorene og ett for de ansatte, spørreundersøkelsen ble gjennomført av Polar-fakta AS.
 

Rådmannen Roy Skogsholm innstiller slik til tirsdagens møte i Herøy formannskap:
 
1. Herøy kommunestyre finner det ikke formålstjenelig å delta i opprettelsen av et regionalt landbrukskontor for HALD-kommunene da det synes å være stor uenighet knyttet til dette innen landbruksorganisasjonene i kommunene.
 
2. Herøy kommunestyre vil videreføre det etablerte samarbeidet om felles landbruksfor-valtning med Dønna kommune og anbefaler Alstahaug og Leirfjord kommuner å etablere et tilsvarende samarbeid.
 
3. Herøy kommunestyre ønsker at når Alstahaug og Leirfjord kommuner har etablert sin felles landbruksforvaltning så skal det inngås samarbeidsavtale mellom de to land-bruksforvaltningene om oppgaveløsning.
 
 
landbruksplan
Herøy bør videreføre det interkommunale samarbeidet om landbruksforvaltningen med Dønna.
hoeberg1_02
Jørn Høberg er landbrukssjef for både Dønna og Herøy.

Annonser