Deltagelse i arbeidslivet er et av de viktigste virkemidlene for å bli innlemmet i det norske samfunnet. Det kan bidra til økonomisk uavhengighet, selvtillit og møte med andre mennesker i Norge. Dette er viktig for flyktninger fra Ukraina, men like viktig for flyktninger som har vært i landet vårt en tid.Flere regjeringer har oppfordret offentlige og private arbeidsgivere til å tilby praksisplasser til flyktninger. 

Mange deler av arbeidslivet kan tjene på å tilby praksisplasser. Samtidig kan de bidra i det viktige arbeidet med å legge til rette for økt deltagelse i arbeidslivet. Det gjelder også innenfor bransjer som stiller krav til spesifikk kompetanse.
Mange av flyktningene innehar slik kompetanse. De kan derfor fylle arbeidskraftsbehov. Flere private og offentlige virksomheter kan se mot denne arbeidskraftreserven.
Kanskje finnes kompetansen dere trenger, allerede her!

Deltakerne som er i introduksjonsprogram får tilbud om språk og arbeidspraksis som del av norskopplæringen.
De er ute i språk- og arbeidspraksis to dager per uke, og så langt det er mulig kan de utføre de samme arbeidsoppgavene som bedriftens øvrige ansatte.
Arbeidet skal ikke lønnes da deltaker får introduksjonsstønad fra kommunen.

Ta kontakt med oss dersom dere synes dette er interessant,

Flyktningkonsulent Marit Dahl Jørgensen 412 60 549
Miljøarbeider Gjertrud Aune Færøy 917 36 802