Vi har blitt 13 flere innbyggere!

arnt_frode
Siden 1. oktober har innbyggertallet i Herøy økt med 13 innbyggere fra 1605 til 1618. Nytilsatt leder for "Prosjekt Økt Bosetting" Stig Nerås kunne ikke fått en bedre start.
I dag har Statistisk Sentralbyrå (SSB) offentliggjort de nyeste befolkningstallene for de ulike kommunene i landet.
 
Og det er meget lystelig lesning for alle herøyfjerdinger. Siden 1. oktober er det i første rekke 29 innflyttinger som sørger for at vi har økt med 13 innbyggere.
 
Tror på fortsatt oppgang
- Det er veldig bra at vi nå ser konturene av en oppgang, etter at folketallet har gått ned over lang tid.
 
Jeg knytter dette opp til den nye stillingen til "Prosjekt Økt Bosetting" og ser at Stig Nerås har fått en god start på arbeidet.
 
Og jeg tror på en videre oppgang i folketallet framover. Dette er forhåpentligvis bare starten på veksten, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.
 
En million i gevinst
1618 innbyggere er nøyaktig det folketallet vi hadde per 1. juli 2009. I Herøy kommunes budsjett for 2010 har politikerne lagt inn en nedgang i folketallet på 20 personer. 
 
Ordføreren legger til at hvis innbyggertallet på 1618 holder seg til 1. juli betyr det en million-gevinst i form av statlige overføringer.
 
Det er nemlig innbyggertallet per 1. juli som legges til grunn for de statlige overføringene.
 
Men ordfører Jensen tror på en ytterligere oppgang fram mot sommeren.
 
Ingen nyfødte
I følge ssb ble det ikke født en eneste ny herøyfjerding fra 1. oktober til årsskiftet, mens det var to registrerte dødsfall.
 
Men - 29 innflyttinger veier opp for de 14 som flyttet ut. Dermed er vi altså 13 i pluss.
 
For første gang på svært lenge kan vi registrere en oppgang i folketallet.
 
Minus sju i Dønna
Dessverre går Dønna tilbake med sju innbyggere til 1431 ved årsskiftet. Der var det registrert en nyfødt, mens seks personer døde.
 
12 personer flyttet inn til Dønna i siste kvartal i fjor, mens 14 flyttet ut. Også Alstahaug fikk færre innbyggere det siste kvartalet, med en nedgang på 10 personer - fra 7.206 til 7. 196.
 
Opp i Leirfjord
Leirfjord kommune - derimot - økte sitt innbyggertall med hele 20 innbyggere og ligger nå på 2.140.
arnt_frode
En glad ordfører Arnt Frode Jensen tror på videre vekst.

Annonser