Vi blir flere eldre

rullator
For første gang på svært lenge er det nå flere gamle personer i Herøy (over 67 år) enn unge personer (under 15 år). I følge spådommene vil det i år 2030 vil være dobbelt så mange gamle som unge i Herøy.
Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at andelen eldre mennesker i Herøy øker. Ikke uventet.

22 prosent under 15 år I 1986 var det 459 personer under 15 år i Herøy. Det utgjorde 22 prosent av befolkningen. Det samme året var 408 personer over 67 år, noe som var 19 prosent av det totale innbyggertall.

Til sammenlikning var det 1257 personer mellom 16 og 66 år i 1986, noe som tilsvarte 64 prosent av alle innbyggerne.

Innbyggertallet i Herøy var da 2124 personer.

Nye tall Nye tall for 2009 viser at alderssammensettingen i befolkningen i Herøy har endret seg slik at det i år er 297 personer over 67 år. Det er 18 prosent av alle innbyggerne. Antallet under 15 år er nå 291, også det 18 prosent.

Samtidig har antallet herøyfjerdinger mellom 16 og 66 år sunket til 1064. Det er prosentvis mer enn i 1986, nemlig 64 prosent. Det skyldes at innbyggertallet totalt har sunket til 1652.

Enda færre unge Ekspertene spår at utviklingen bare vil fortsette, og at andelen unge i Herøy vil synke dramatisk fram mot 2030. Og at alderssammensettingen vil endre seg kraftig.

Da vil det, i følge en befolkningsframskriving, være dobbelt så mange eldre (over 67 år) som unge (under 15 år).

I 2030 mener ekspertene at det kun vil være 206 personer under 15 år i Herøy (15 prosent), men det vil være 410 personer over 67 år (29 prosent).

Færre i arbeidsdyktig alder Da spås det også at det i aldersgruppen 16 - 66 år bare vil være 781 personer.

Dermed vil i så fall denne gruppen bare utgjøre 56 prosent av hele kommunens befolkning.

Men - dette er altså bare en framskriving og foreløpig ikke fakta.
rullator
Vi blir stadig flere eldre i Herøy.

Annonser