Vertskommune for interkommunalt barnevern

side_9_raadmannJPG
Alstahaug, Dønna og Herøy komme er blitt enige om å samarbeide på landbruk, økonomi og barnevern slik at de tre kommunene blir vertskommune for hver sine områder. Herøy kommune blir vertskommune for barnevern.
- Vertskommunene skal ta seg av koordinering og fordele oppgaver og sørge for å bygge opp spesialkompetanse innenfor de ulike områdene. Det kan bety at en saksbehandler sitter i en annen kommune enn vedkommende kommune som behandler saken, sier rådmann Roy Skogsholm.

Store fordeler Han mener denne ordningen har store fordeler:

- Vi får større faglig miljø og det blir mindre belastning på den enkelte. For det er tungt å jobbe med barnevern og det blir lett faglig ensartet. Vi håper dermed på større stabilitet innenfor barnevern og en bedre tjeneste, sier Skogsholm.

Men han lgerr til at kommunene ikke venter noen økonomisk gevinst av dette.

Det skal ansettes en prosjektleder for et år og denne personen skal ha Herøy kommune som utgangspunkt. Også Træna kommune blir med på det interkommunale prosjektet, men ikke som fullverdig deltaker.

Derimot skal Træna kunne inngå avtale om kjøp av tjenester/samarbeid.

I referat fra siste møte i styringsgruppa om saken mellom de fire nevnte kommunene heter det at det er enighet om at interkommunalt barnevern skal ha tilstedeværelse i alle deltakerkommunene, og at det legges til rette for at de som er ansatt fortsatt i hovedsak skal ha sin arbeidsplass der de er nå.

Styringsgruppa er enig om at en foreløpig oppstartdato skal være 1.juli 2009.

De tre samarbeidende kommunen har ellers bestemt at Dønna skal være vertskommune for landbruk og Alstahaug for økonomi.
side_9_raadmannJPG
Rådmann Roy Skogsholm mener denne ordningen har store fordeler.

Annonser