Verdig avskjed med Gunver prest

Avskjedskonsert for Gunver_mange

Fredag 12. mars og søndag 14. mars ble det avholdt avskjedskonsert og utegudstjeneste i anledning av at Gunver Birgitte Nielsen nå slutter som prest i Herøy.

Gunver forlater Herøy etter å ha vært sokneprest i knappe tre år. Hun skal fortsette sin prestekarriere som sokneprest for tre danske menigheter i Tyskland. Menighetene ligger rett sør for den dansk-tyske grense, øst for Flensborg ved Slien sin elvemunning i Østersjøen. Hun har tidligere uttalt at hun ser fram til å ha kaffen klar til de herøyfjerdinger som forlenger danmarksferien et par hundre kilometer sørover for å oppleve grenselandet.

Svært fornøyd
Avskjedskonserten ble satt stor pris på og var en stor opplevelse for de rundt 50 som møtte opp. Mange var nok svært takknemlig for at det endelig skjedde noe kulturelt igjen etter at det meste har vært avlyst.

Organist Marija Družijanić hadde satt sammen avskjedskonserten og hovedpersonen selv, Gunver, gir uttrykk for at hun var svært fornøyd med konserten.

-  Jeg synes det var en helt fantastisk konsert. Den var virkelig oppløftende, og jeg er imponert over at man fikk dette til uten å ha mulighet til å ha fellesøving på forhånd. Marija hadde satt sammen et fantastisk program med musikk som jeg liker. Alt var gjennomtenkt og en skikkelig hyllest til meg, sier Gunver Birgitte Nielsen.

For å få dette til måtte deltakerne øve hver for seg eller i små grupper. De som deltok på konserten var Marija Družijanić (piano), Etleva Brandth (fiolin), Cecilie Skagen (sang), Bjørn Pedersen (gitar) og seks damer fra Herøykoret.

Medvirkende:
Vokalsolister: Cecilie Skagen, Trine B Heggheim, Marina Brænden
Fiolin: Eva Brandth
Gitar: Bjørn Pedersen
Medlemmer av Herøykoret: Jorunn Hov, Gerd Sjåvik, Siv Hestmark, Gjertrud Aune Færøy, Marina Brænden og Trine Heggheim
Piano og dirigent: Marija Druzijanic

Utegudstjeneste
Søndag 14. mars ble det avholdt avskjedgudstjeneste utenfor Herøy kirke. Prost Olav Rune Ertzeid og sokneprest Arne Magnus Smørvik fra Dønna delte gudstjenesten mellom seg mens Marina Brænden og Trine Heggheim var forsangere med Marija på keyboard.

Etter gudstjenesten ble det servert kaffe, grillet pølse og marsipankake på smitteriktig vis til alle som ville ha. Under kaffen var det flere som holdt taler til Gunver. Ordfører Elbjørg Larsen takket henne på vegne av kommunen mens Mohannad Mourad holdt tale på vegne av foreningen Møtestedet som Gunver var engasjert i. Ellinor Olsen holdt tale på vegne av kirkeforeningen. I tillegg takket også prost Olav Rune og sokneprest Arne Magnus Gunver for sin prestegjerning.

 

Avskjedskonsert for Gunver_Marija
Organist Marija hadde satt sammen en flott konsert.
Avskjedskonsert for Gunver_Etleva
Etleva Brandth spilte fiolin.
Avskjedsgustjeneste for Gunver_oversiktsbilde_ny
Søndag ble det holdt avskjedsgudstjeneste utenfor Herøy kirke. (Foto: Sylwia Art Foto)
Avskjedsgustjeneste for Gunver_Elbjørg
Ordfører Elbjørg Larsen holdt tale til Gunver. (Foto: Sylwia Art Foto)
Avskjedsgustjeneste for Gunver_kake
Spesiallaget marsipankake var på plass. (Foto: Sylwia Art Foto)

  1 / 14 
 
Avskjedskonsert for Gunver 
Avskjedskonsert for Gunver
Cecilie Skagen og Bjørn Pedersen framførte flere sanger på konserten.
 


Annonser