Årets tema - hverdagsaktivitet - er viktig fordi det handler om den aktiviteten vi alle gjør i vår hverdag. Det dreier seg ikke nødvendigvis om trening, men om all fysisk aktivitet.

 

Det vi gjør i hverdagen er det som har mest betydning for helsa vår på lang sikt. Hverdagsaktiviteter - som for eksempel å gå eller sykle til jobb og skole - er svært gode vaner i hverdagen og bør etableres så tidlig som mulig.

 

Å gå/sykle til skolen gir barna: trim, frisk luft, sosiale opplevelser, trafikkerfaring osv. Barn som går eller sykler til skolen er mer våkne og opplagte gjennom skoledagen. Det samme gjelder trolig for oss voksne også - en tur ut i friskluft før arbeidsdagen gir oss en friskere start på dagen.

 

Helsedirektoratet oppfordrer fylker og kommuner, private aktører og frivillige organisasjoner til å markere Verdens aktivitetsdag 10. mai, med utgangspunkt i ”Aktiv hverdag” som årets tema.

 

Oppfordringen til dere 10. mai - som alle andre dager i året - er å være aktiv!!

 

Gå/sykle til jobben, til naboen, til butikken eller i marka - all aktivitet er bra aktivitet!