Venterommet stengt etter hærverk

soevik_venterom_plakat
Venterommet på Søvik ferjeleie har vært stengt siden juni på grunn av omfattende hærverk. Siden dette skjer gjentatte ganger prioriterer ikke Statens veivesen å få anlegget i drift igjen. Nå ber veivesenet om publikums hjelp til å oppklare hærverkene.
- Vi ser det ikke likt å holde venterommet åpent, for det skjer hærverk hele tiden.
 
Siste gangen det ble gjort hærverk var det dessuten så omfattende at vi bestemte at det ikke var noen vits å fortsette, sier Arnt Fagerli i Statens veivesen med ansvar for blant annet venterommet på Søvik.
 
Venterommet har vært stengt siden juni da
- inventaret ble knust til pinneved,
- sikringsskapet ødelagt,
- veggplater ble sparket i stykker 
- en rute ble knust.

 
- Vi har anmeldt forholdet, men saken ble raskt henlagt av politiet. Nå ønsker vi publikums hjelp til å få oppklart hærverkene og ber derfor om tips, sier Fagerli.
 
Betyr dette at reisende går en kald vinter i møte uten venterom?
- Når vi får penger til det skal vi prøve å få satt i stand venterommet slik at vi kan opprettholde tilbudet til publikum. Men vi vil ikke lenger prioritere å få satt dette i stand.
 
Det er synd at det er slik, for det rammer grupper som har behov for venterommet, avslutter Arnt Fagerli.
 
Hærverkene skjer på kveldene og om natten, får Herøyfjerdingen opplyst.
soevik_venterom_plakat
Stengt på grunn av hærverk, er den klare beskjeden til reisende.
soevik_venterom2
Det ene vinduet er knust.
soevik_venterom_doer
Lenger kommer du ikke.

Annonser