Venter med sammenkoblingen

7_de_to_veiene
Den nye veien på Hestøya er nå omtrent ferdig bygget. I neste uke skal det om lag 550 meter lange veistykket asfalteres, og inntil da venter entreprenøren med å koble veibiten til resten av veien.
- Vi vil ikke ha trafikk på den uferdige veien ennå, og derfor venter vi med å koble den nye veien til Kalvøyrevet bru (brua til Øksningan).
 
Det opplyser Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen til Herøyfjerdingen.
 
Dårlig 
I dag bruker man altså den gamle veien, og de siste hundre meterne før brua til Øksningan bærer preg av å være svært midlertidig.
 
Et halvår med voldsom anleggsvirksomhet går mot slutten på Hestøya.
 
I sommer kunne selskapene Secora og Sjøentreprenøren avslutte utdypingen av havneområdet utenfor Marine Harvest.
 
Steinmassen som ble hentet opp er brukt til å fylle igjen bassenget i veikrysset Seløy/Øksningan.
 
Siden midten av mars
I løpet av neste uke kan korgenselskapet Johansen Maskin AS si seg ferdige med veibygginga etter å ha holdt på siden midten av mars.
 
For i neste uke kommer Mesta til Herøy for å asfaltere den nye veien og da selvsagt sammenkoblingen være gjort.
 
Da skal Mesta også asfaltere tilførselsveiene fra både Seløy Undervannservice AS og Marine Harvest.
 
7_de_to_veiene
Her ser vi til venstre den gamle (og nåværende veien) og til høyre den nye veien.
7_oppkjoeing_ved_brua
Fra motsatt vinkel, den uferdige nyveien nærmest.
7_nedkjoeing_gammelveien_brua
Nedkjøringen fra brua har status som svært midlertidig.
7_nyveien
Den nye veien forbi Marine Harvest og Seløy Undervannservice AS er klar for legging av grovdekke og så asfalt.
7_avkjoering_ved_thomas_01
Avkjøring og kryss til Hestøya blir i framtiden her, og ikke som nå 100 meter lenger fram.

Annonser