Venter å bli høringspart

afj2_05
Herøy kommune og ordfører Arnt Frode Jensen regner med å ha fått uttale seg innen fylkestinget i Nordland i februar skal behandle anbudsutsettingen av ferjesambandene til Dønna og Herøy.
For i forkant av behandlinga i fylkesrådet har rådet bedt om en vurdering av veien mellom Herøy og Dønna.

Denne utredningen skal være ferdig innen midten av januar, og skal videre opp i fylkestinget i februar.

Og ordfører Arnt Frode Jensen forventer å få tilgang til utredningen og at kommunen får gi en uttalelse før saka går til behandling i fylkestinget.

- Jeg vil følge de vedtak som er fattet i Herøy, nemlig at flosta-sambandet skal styrkes. Vi ser at trafikken over sambandet øker.

Det mest ideélle er er to ferjer. En som går kun mellom Flostad og Søvik og en annen ferje som tar resten av behovet, uttaler ordfører Jensen.

Fylkesråd Odd Eriksen har tidligere uttalt at det var sløsing med samferdselsmidler å ta to samband for Herøy og Dønna og han har tydelig gitt uttrykk for at all trafikk fra Herøy bør gå over ferjeleiet på Dønna.

Uttalelsen har selvsagt vakt stor motstand i Herøy kommune.
afj2_05
Ordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser