Det har blitt en tradisjon ved barnetrinnet at avgående elevråd får lov til å finne på noe ekstra positivt og inkluderende for alle sammen, før de trer av. Elevrådet bestemte derfor at de ville ha ei turnering som skulle inneholde flere forskjellige aktiviteter, bl.a. landhockey, potetløp, trillebårløp og dans. 

De hadde også laget egne regler for dagen med stor vekt på at de store skulle vise ekstra hensyn og omsorg for de små.

Denne prøven bestod de med glans og det var bare blide og svette unger å se. Det samme gjaldt for øvrig en del svette og blide lærere også, til og med rektor måtte kaste seg med i en heftig dans da han kom innom på besøk.

Tekst og bilder: Marthe Solheim