Vemodig avslutning for "Humørsprederne"

Kake

Torsdag 13.juni var det avslutning for "Humørsprederne" på Herøy omsorgssenter. Disse avslutter nå 10 års skolegang og i alle år har de jevnlig vært innom beboerne på besøk.

Enhetsleder Wenche Sæthre Jørgensen ønsket velkommen og takket for den store innsatsen som er gjort for å gi beboerne en bedre hverdag. Hun ga et tilbakeblikk på historien om "Humørsprederne" som startet opp i 2009, og de som var tilstede fikk et rørende gjensyn med filmen som ble vist på NRK i 2013.

Initiativet kom fra henne og lærerne Henny Jørgensen og Gunn Lise Bjertnes Hansen. I tillegg har lærerne Åge Johansen og Stian Prestø vært tilknyttet prosjektet. Målet med "Humørsprederne" var å skape god kontakt og forståelse på tvers av generasjonene. På denne måten kunne elevene ta del i hele livsløpet til et menneske, og det har også medført at de har opplevd å miste noen de hadde fått et spesielt forhold til.

Som 1.klassinger kom elevene til omsorgssenteret og var nok både spente og usikre på hvordan de skulle forholde seg til eldre og demente. Etter som årene har gått har de blitt trygge i rollen og fått en mer naturlig forhold til beboerne.

"Humørsprederne" har deltatt på mange forskjellige aktiviteter på omsorgssenteret. Det har blant annet vært produksjon av jule- og påskepynt, spill og pepperkakebaking. I samarbeid med Husflidslaget og noen bestemødre har de også vært med på lefsebaking og det har også vært et prosjekt der de har strikket sammen med de eldre.

I 2016 tok Humørsprederne i samarbeid med elevene i 1.klasse initiativet til en innsamlingsaksjon til innkjøp av en elektrisk sykkel for at eldre skulle få anledning til å komme seg ut i frisk luft. Innsamlingsaksjonen, der også Røde kors og andre deltok innbragte ca.kr. 30 000,-.

"Humørsprederne" er et unikt prosjekt og har ved flere anledninger fått nasjonal oppmerksomhet. Både omsorgssenteret og skolen ønsker en videreføring i en eller annen form.

Dilana Holstad, Ingrid Kilvær Nilssen, Elias Lenning og Henrik Jørgensen holdt tale på vegne av "Humørsprederne":

- Vi som går i 10.klasse ved Herøy skole, har i dag vår siste skoledag i grunnskolen. Der har vi vært så heldige å få være med på dette spennende prosjektet, Humørsprederne. Det ble startet når vi gikk i 1.klasse, altså for 10 år siden, og har fulgt oss i alle år på skolen. Vi ønsker nå å fortelle litt om hva det har betydd for oss. Vi har møtt mange trivelige folk på Herøy omsorgssenter, som vi ikke hadde kommet til å bli kjent med uten dette prosjektet.

- Å være humørspreder har vært lærerikt! Vi lærte tidlig å ta hensyn, da beboerne her er veldig forskjellige. Vi har i løpet av 10 år opplevd nye vennskap, men dessverre også opplevd å miste gode venner. Selv om det har vært noen triste stunder, har hovedinntrykket vi sitter igjen med vært glede. Det å få være med på å spre litt glede i hverdagen for andre, har gitt oss en god følelse.

- På Herøy omsorgssenter har vi gjort mye forskjellig! Vi har vært med på bingo, lesestunder og trim. Vi har spilt playstation, bowlet, skrevet minnebøker og spilt "tennis" med ballong og fluesmekker. Vi har deltatt i et kunstprosjekt, der vi tegnet bilder av beboerne på Herøy omsorgssenter, og der bildene etterpå ble til en utstilling på Kulturbadet i Sandnessjøen. Vi har også vært med på å samle inn penger som resulterte i Humørspredersykkelen som ble gitt i gave til Herøy omsorgssenter.

- På grunn av dette unike prosjektet har vi vært både på radio og TV. Det at vi har fått vært med på å spre glede hos andre, har gitt oss en mer spennende og lærerik skolehverdag. Og det kan vi takke dere for! Tusen takk for det, og tusen takk for oss!

Nedenfor kan du lese noen av sakene som har vært publisert på Herøyfjerdingen.

Humørsprederne sang inn CD
I går var Humørsprederne på TV
Humørsprederne sang 17.mai-sanger

Wenche
Enhetsleder Wenche S. Jørgensen
Elias
Elias Lenning var en av Humørsprederne som holdt tale
Presentasjon2
Bildepresentasjon
Blomster
I regi av Utviklingssykehjem for Hald-kommunene lagde Humørsprederne minnebøker for pasientene
17
17.mai-sanger for beboerne
Innvielse av humørspredersykkelen_innvielse ved Wenche
Innvielse av Humørspredersykkelen i 2016

  1 / 17 
 
 
 


Annonser