Vellykket katastrofe-øvelse

baarer_paa_rekker
Tirsdag og onsdag denne uka har brannmannskaper, politi og leger fra Herøy og Dønna vært samlet til katastrofe-øvelse. I dag var det duket for "grand finale" med en arrangert bussulykke.
Det så slett ikke pent ut med så mange skadde unger bli båret ut på båre fra den forulykkede bussen på Bjørn.
 
Med et stort antall helsepersonell og brannmannskaper som gjorde jobbene sine og politi som ga ordrer.
 
Godt fornøyd med innsatsen
Heldigvis var det bare en øvelse i regi av stiftelsen Norsk Luftambulanse. Og assisterende regionsjef for region Nord Jens Irgens kunne si seg godt fornøyd med innsatsen til de lokale mannskapene fra Dønna og Herøy.
 
Og det er betryggende ord!
 
15 elever fra ungdomstrinnet på Midtbygda sentralskole stilte opp som markører og var de "skadde" ungdommene i bussen.
 
Skar seg inn i minibuss
Parallelt med å undersøke de "skadde" inne i bussen måtte deler av brannmannskapet skjære seg gjennom en minibuss-liknende bil som var anbragt på siden, slik at det ble mer realistisk.
 
Etter hvert skaffet helsepersonellet seg oversikt over skadene inne i bussen og de første uskadde ble brakt ut av bussen.
 
Litt etter ble andre tatt ut på båre og pakket inn i boblestoff for å holde varmen.
 
TAS3
I mens var politivesen med blant andre skadestedsleder og lensmannsførstebetjent Svend Morten Reinertsen i gang med å snakke med de minst skadde og organisere redningsarbeidet.
 
De skadde ble lagt på bårer og etter hvert klarert for å bli hentet av et tenkt helikopter og legeskyssbåt.
 
Assisterende regionsjef for region Nord Jens Irgens forteller at dette to-dagers kurset kalles "Tverrfaglig akuttmedsinsk samarbeid 3", forkortet TAS3
 
Kurset er spesielt utviklet for å fylle ut følgende utfordringer knyttet til redningsarbeidet med store ulykker og katastrofer:

1. Manglende erfaring: Redningsmannskaper får lite erfaring med å håndtere katastrofer fordi det heldigvis skjer sjelden.
 
2. Tunge kjøretøy: Ulykker med for eksempel busser og lastebiler representerer en stor redningsteknisk både for mannskapenes kunnskaper og utstyr.
 
3. Nedkjøling: Syke og skadde mennesker blir nedkjølt selv på sommerdager. Forebygging av nedkjøing er viktig, men dessverre et forsømt område i hele redningstjenesten.
 
4. Triage: Sortering og prioritering av skadde.
 
Målsetting:
Gjennom økt kunnskap, og ikke minst gjennom praktisk trening, ønsker Norsk Luftambulanse å:
 
- bedre samarbeid mellom politi, brannvesen, ambulansepersonell og andre involverte ved store ulykker.
 
- Gi kunnskaper og hvordan tunge kjøretøy er konstruert og hvilke krefter som er i sving og dermed forhindre at frigjøring og evakuering av pasienter tar lang tid.
 
- Gjøre redningsmannskapene oppmerksomme på farene ved nedkjøling og sette dem i stand til å forbygge varmetap med enkelt utstyr på kortest mulig tid.
 
Se også fotoalbum fra øvelsen på Herøyfjerdingens facebook-side.
baarer_paa_rekker
De "skadde" ble lagt i bårer og klarert for å bli fløyet til sykehus med helikopter eller fraktet med legeskyssbåt.
markoer_camilla
Inne i bussen ligger det "skadde" skoleungdommer.
foerste_ut_paa_baare
Den første "skadde" blir hentet ut på båre.
brannvesen_kommer
Brannmannskapene ankommer med blinkene lys.
bil_paa_kant
Parallelt med å undersøke de "skadde" inne i bussen måtte deler av brannmannskapet skjære seg gjennom en minibuss-liknende bil som var anbragt på siden, slik at det ble mer realistisk.
baeres_vekk_svend_morten_peker
De "skadde" blir plassert på egnet sted for at helikopteret kan frakte dem til sykehus.
brannvesen_baerer_paa_baare
Også brannmanskapet må trå til med å bære "skadde".

Annonser