Vellykket fiskekonkurranse i regi av Herøy jeger- og fiskerforening

Fiskekonkurranse i regi av HJFF_alle samlet

Lørdag 26. juni arrangerte Herøy jeger- og fiskerforening fiskekonkurranse på Engan med stor oppslutning.

Fra 1. juni til 31. august arrangerer lokale foreninger i Norges jeger- og fiskerforbund hele 100 fiskesommerarrangementer rundt omkring i Norge. Dette er lagt opp som gratis fiskedager for barn og foreldre. 

I Herøy ble dette arrangementet gjennomført sist lørdag med stor suksess. Det var rundt 25 fiskeinteresserte som prøvde lykken ved det gamle fergeleiet på Engan. De fleste av de som deltok fikk også fisk, selv om størrelsen varierte veldig. Lokalforeningen stilte også med fiskeutstyr til de som ikke hadde dette tilgjengelig.

Flotte premier og pølse og brus til alle​​​
Alle barna fikk flotte fiskevesker og andre effekter i premie. Det ble også disket opp med gratis pølser med brød og brus til ungene. God tilgang på grillede pølser på bålpanna førte til at også de voksne også fikk seg en smak.

Godt fornøyd
Leder i foreninga Morten Hanssen opplyser at han er godt fornøyd med oppslutningen om arrangementet «Fiskesommer» og opplevde at både barn og voksne hadde en trivelig stund ute med fiskestanga.

- Vi håper arrangementer som dette kan stimulere flere til å finne gleden i utøvelsen av sportsfiske og andre friluftsaktiviteter.

- Tidligere i år hadde vi et annet familiearrangement hvor vi var ute på gåseggsanking. Også dette arrangementet hadde god oppslutning og var en opptur for oss som forening. Til tross for beskjeden fangst hadde vi inntrykk av at barn og voksne satte pris på et slikt arrangement med tydelig friluftslivspreg. Det er viktig for oss å få frem at vi er en friluftslivsforening, med et aktivitetsnivå som strekker seg utenfor jakt og fiske, sier Hanssen.

Planer for resten av året
Vi presenterer her foreningas planer for resten av året.

31. juli til 1. august - Introduksjon-/opplæringsjakt på grågås
- Dette er det første jaktrelaterte arrangementet i regi av «det nye jeger og fisk». I samarbeid med Alstahaug JFF og «Prosjekt Utmark» vil det bli arrangert en introduksjon- opplæringsjakt. Dette er arrangementer som retter seg spesielt mot nye jegere, som ønsker å komme i gang med jaktutøvelsen. Det er dessverre slik at 50 prosent av de som tar jegerprøven aldri kommer seg ut på jakt. Arrangementer som dette håper vi skal bidra til å hjelpe folk i gang. Introjakten er også tilgjengelig for etablerte jegere som ønsker å prøve en ny jaktform. Lokale medlemmer vil bli prioritert, dersom etterspørselen blir stor, opplyser leder Morten.

22. august - Familiedag på Storvatnet.
- Vi ønsker å blåse liv i den tradisjonsrike Familiedagen, som vi i foreningen har gode minner fra som barn. Vi har planlagt gjennomføring av dette arrangementet både i 2019 og 2020, men det har av forskjellige årsaker blitt avlyst. Dette skal bli et årlig arrangement med forskjellige aktiviteter tilpasset hele familien, sier Hanssen

20. november - Introduksjon-/opplæringsjakt på rådyr
- Rådyr er vårt minste hjortevilt og en stor jaktressurs på Herøy. Jakt på rådyr er både spennende og utfordrende. Herøy jeger- og fiskerforening ønsker å gi nye jegere muligheten til å prøve denne spennende jaktformen, og samtidig lære mer om jakten av erfarne jegere.

- Som en del av introjakten vil det demonstreres håndtering av felt vilt. Rådyr som matressurs vil også være en del av opplæringen. HJFF stiller med dyktige instruktører og godkjent ettersøkshund. Lokale medlemmer vil prioriteres til introjakt på rådyr, kommenterer Morten.

Utsatt årsmøte
På grunn av koronapandemien er årsmøtet for 2021 utsatt på ubestemt tid, men de håper å kunne gjennomføre dette på sensommeren

Trenger flere medlemmer
Både i 2019 og 2020 har foreninga lagt ned et betydelig antall dugnadstimer for å opprette det de omtaler som «Friluftsarenaen Storvatnet» til gammel storhet.

- Vi vil gjennomføre noen dugnader i år også for å klargjøre arenaen for familiedag og ønsker hjertelig velkommen til både medlemmer og andre som kan gi en hjelpende hånd. Dugnader vil bli annonsert på Facebook.

- Til tross for god oppslutning på de siste arrangementene har vi en litt beskjeden medlemsgruppe og ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen. Innmelding kan enkelt foretas på nettsidene til Norges jeger- og fiskerforbund (husk å velge rett lokallag). Det kan også gjøres enda enklere med en henvendelse til oss på Facebook eller direkte til en av oss i styret, avslutter leder Morten Hanssen.

Aktuelle lenker:
https://www.njff.no/fylkeslag/nordland/lokallag/heroyjff
https://www.facebook.com/Heroyjegerogfisk

 

Fiskekonkurranse i regi av HJFF_arrangøre
Her er noen av arrangørene samlet ved bålpanna. Leder Morten Hanssen ser vi helt til høyre i bildet.
Fiskekonkurranse i regi av HJFF_stolt fisker
Denne karen fikk kanskje den største fisken og var selvsagt veldig stolt.
Fiskekonkurranse i regi av HJFF_Noah
Her er enda en som stolt viser fram fangsten.
Fiskekonkurranse i regi av HJFF_3
Det var mange som prøvde fiskelykken ved det nedlagte fergeleiet på Engan helt nord i Herøy.
Fiskekonkurranse i regi av HJFF_2
Fiskekonkurranse i regi av HJFF_fisking pågår
Fiskekonkurranse i regi av HJFF_alle samlet
Her er de fleste av deltakerne samlet til felles lagbilde.

Annonser