Velg det lokale kulturlivet

tipping
Leder i Herøy Idrettslag Kirsti Iversen minner herøyfjerdingene på muligheten til å la deler av sitt tippebeløp tilfalle det lokale kulturlivet i Herøy, i stedet for å gå til Norsk Tipping. - Det koster ikke deg en eneste krone, sier hun.
Dette året innførte Norsk Tipping den såkalte "grasrotandelen" hvor fem prosent av det du tipper for kan gå til en lokal forening.
 
For å kunne gjøre det må du si fra til en av tippekommisjonærene i Herøy.
 
Hos oss kan du velge å la din grasrotandel gå til en av disse fire: Herøy Idrettslag, Røde Kors, FK Herøy/Dønna og Herøy Musikkorps.
 
Disse har registrert seg hos Norsk Tipping som grasrotmottakere. Og:
 
De siste måneden av 2009 kan bli meget viktige for grasrotmottakerne.
 
I 2009 har Grasrotandelen tilbakevirkende kraft. Det vil si at det genereres grasrotmidler av alt spilleren har spilt for fra 1. januar 2009, uansett når spilleren knytter seg til.
 
Fra nyttår er det for å sent.
 
- Denne ordningen gjelder ikke fra 2010 av, og dermed er en potensiell grasrotgiver langt mer verdt i år enn neste år.
 
Per nå har én av fem spillere hos Norsk Tipping funnet seg en grasrotmottaker, så det er fremdeles et stort potensial som ennå ikke er hentet fullt ut, opplyser Norsk Tipping på sine nettsider.
 
Koster ikke noe
Leder i Herøy IL Kirsti Iversen er ikke ute etter penger til idrettslaget spesielt, men ønsker å minne oss om muligheten og at det er mye penger som kan komme det lokale kulturlivet til gode.
 
- Det som er viktig å få fram er at det ikke koster noe å registrere seg, og det koster ikke deg som tipper en eneste krone å la grasrotandelen gå tilbake til kulturlivet i Herøy - i stedet for en eller annen forening i andre deler av landet, sier Kirsti Iversen.
 
 
tipping
La det lokale kulturlivet få en del av din tippeinnsats.

Annonser