Tendensen fra landet for øvrig med en enorm oppslutning om årets TV-aksjon, viser seg også i Herøy. 51.297 kroner (og en liten 50-øring) er beste innsamlings-resultat fra Herøy siden år 2000.

Resultatene for de enkelte kretsene i Herøy er slik: (Med naturlige variasjoner etter innbyggertall)

Nord-Herøy kr. 18.232,- Sør-Herøy kr. 10.495,- Seløy/Staulen kr. 6. 547,- Øksningan kr. 3.918,- Husvær kr. 3.253,- Brasøy kr. 2.929,- Tenna kr. 2.347,- Sandvær kr. 2.145,-

Alders- og sykehjemmet kr. 1.432,-

Eventuelle innringte beløp og gaver er ikke med i denne oversikten. Herøy kommune har i tillegg bevilget 5000 kroner til aksjonen. Det er Svein Cato Jakobsen som har vært leder for kommunekomitéen i Herøy.

Resultatene fra de siste årenes TV-aksjoner ser slik ut: (Tallene er hentet fra kulturkontoret)

2005: kr. 41.205,- (TV-aksjonen "Drømmefanger") 2004: kr. 47.347,- (TV-aksjonen "Hjerterom") 2001: kr. 42.879,- 2000: kr. 60.168,- 1999: kr. 36.967,- 1998: kr. 43.293,- 1997: kr. 65.701, 1996: kr. 18.283,- 1995: kr. 49.235,- 1994: kr. 35.781,- 1993: kr. 39.178,-