Veikantene sklir ut

side_8_vei_sklir_ut
Veikantene på Nord-Herøy (bildet) holder på å skli ut i grøfta. Her går blant annet tungtransporten fra Marine Harvest. Torsdag 10. april har blant andre ordfører Arnt Frode Jensen møte med Statens veivesen om dette og flere saker.
Dette er bare et av mange punkter på sakslista når ordføreren og  flere fra Herøy kommune møter Statens veivesen for å ta opp behovene for utbedringer.

Ordføreren jobber også for å få økt veibredden mellom Marine Harvest og krysset på Nord-Herøy. Andre viktige saker ordføreren vil ta opp ved Statens veivesen er: - Ny bru over Herøysundet - Trafikksikkerheten ved barne- og ungdomsskolen - Omlegging av vei på Øksningan (tidligere omtalt i Herøyfjerdingen) - ferjesituasjonen i sommer - skilting ved venterom på Søvik - Lys ved Herøysundbrua - ulike trafikksikkerhetstiltak, kantslått, siktproblemer i kryss og liknende. - Status for veiskilting.
side_8_vei_sklir_ut

Annonser