Men Berglund var, i likhet med mange andre som hadde ordet i kommunestyret tirsdag, kritisk til at kostnadsrammen stadig er blitt utvidet.

- Vi har hatt for dårlige rådgivere underveis i prosjektet. Når vi har startet på arbeidet, kan vi likevel ikke snu. Da blir det et halvferdig prosjekt, sa blant annet Jan Berglund som stemte for å øke kostnadsrammen til 52,6 millioner kroner.

Men han lurte blant annet på om det lå "flere bomber" på lur i prosjektet. - Hva med utendørs arbeid? Er det tatt med? lurte han på.

Plan- og Oppvekstssjef Roy Nilssen svarte at det foreligger en utenomhus-plan for prosjektet, men at denne må omarbeides fordi den er for komplisert.

Nilssen orienterte også om hvordan ulike mangler ved det gamle bygget er blitt avdekket etter hvert som arbeidet har skredet fram. Dette har gjort det nødvendig å gjøre mer arbeid enn først forutsatt.

Dermed har kostnadene stadig steget, noe politikerne har godkjent etter hvert.

Han sa at det politikerne tirsdag måtte velge mellom var å si nei til videre kostnadsøking og stanse prosjektet der det er nå. - Eller å gå for en kostnadsutvidelse til 52,6 millioner kroner. Det betyr enten en byggetid fram mot februar/mars (i første tilfelle) mot å avslutte til sommeren, sa Nilssen.

Og rådmann Harry Nilssen sa at det ene har tatt det andre i dette prosjektet. Han sa blant annet at han på vegne av administrasjonen skulle ønske kommunen hadde hatt bedre tid i begynnelsen.

Kjell Inge Jakobsen (uten partitilknytning) spurte om konsulent-tjenesten har vært god nok? - Det er mye penger det er snakk om, sa Jakobsen og Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen kunne svare at kommunen vurderer regress på noen områder.

Ordfører Arnt Frode Jensen konkluderte: - Etter de store investeringene som er gjort de siste årene, må det ikke komme som en overraskelse om vi for eksempel til neste år innfører investeringsstopp for å betale ned på de godene vi har skaffet oss.