Vedtok HALD-samarbeidet

ordfoerer_og_raadmann_01
Herøy kommunestyre gjorde i dag enstemmig vedtak om interkommunalt barnevern. Ordfører Arnt Frode Jensen la fram forslaget etter at et likelydende vedtak denne uka er gjort i de andre HALD-kommunene.
Det var i dag liten diskusjon omkring saken i Herøy kommunestyre.
 
Ordfører Arnt Frode Jensen gjorde kommunestyret klar over at både Alstahaug, Leirfjord og Dønna tirsdag og onsdag har gjort likelydene vedtak som han la fram.
 
Dermed satte han understående forslag opp mot formannskapets innstilling (se egen sak fra onsdag).
 
Glad-sak
Ellinor Zahl (Ap) karakteriserte dette som en glad-sak:
- Jeg ser mange fordeler med dette og få ulemper. Ikke minst viktig er det at vi får et fagmiljø som får jobbe med dette feltet.
 
Kanskje blir dette noe dyrere for kommunene, men fordelene veier opp for dette, sa hun blant annet.
 
Kommunalleder 1 Siv Nilsen mente at barnevern uansett vil være den enkelte kommunes ansvar.
 
- Det er vanskelig å si om ordningen blir dyrere. Vi vil nå betale for den tiden saksbehandleren bruker på våre saker, uttalte hun.
 
Vedtaket:
1. Herøy kommune vedtar samarbeidsavtalen for interkommunalt barnevern i HALD- kommunene.
 
2. Herøy kommune godkjenner videre at Leirfjord kommune tiltrer i rollen som vertkommune for det interkommunale barnevernet.
 
 
3. Kommunestyret gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen. Delegasjonen omfatter myndighet til å utpeke en barnevernsleder i vertskommunen.
 
 4. Det interkommunale samarbeidet i HALD forutsetter fordeling av oppgaver/funksjoner mellom kommunene. Med bakgrunn i dette forutsettes at inngås avtale mellom Alstahaug og Herøy kommune om inngående fakturabehandling tilknyttet økonomifunksjonen og at Dønna kommune tilgodeses med fordeling av nye funksjoner som f. eks. landbruk, funksjoner tilknyttet teknisk eller andre funksjoner.
ordfoerer_og_raadmann_01
Ordfører Arnt Frode Jensen (t.v.) og rådmann Roy Skogsholm.

Annonser